Lidské tělo

Žlučník


Kategorie: Lidské tělo 
29.únor 2000
Staří Řekové připisovali žluči vliv na lidskou povahu. Řecké slovo chole, žluč, nám zůstalo pro označování vznětlivých a žlučovitých lidí – choleriků.

Žlučník je drobný vakovitý útvar hruškovitého tvaru, umístěný pod pravým jaterním lalokem. Je přibližně 8 až 12 centimetrů dlouhý, 4 až 5 centimetrů široký a má obsah zhruba 50 až 80 mililitrů. Je v podstatě zásobníkem žluči, v němž se žluč zahušťuje vstřebáním vody a zčásti i některých elektrolytů na 10násobně koncentrovanou žluč. K uvolňování žluči ze žlučníku dává povel hormon cholecystokikin, uvolňovaný dvanáctníkem po příjmu potravy do žaludku.

Žluč je velmi složitá tekutina, která se tvoří ve žlučových kanálcích mezi jaterními lalůčky. Obsahuje směs žlučových kyselin, cholesterolu, vybraných pigmentů, bílkovin a minerálních solí, např. ionty sodíku nebo draslíku. Žlutohnědá barva žluči má svůj původ ve žlučovém barvivu bilirubinu, vznikajícím hlavně rozpadem červených krvinek.

Denně se tvoří kolem půl až sedmi desetin litru žluči, která nejprve vtéká kanálky do levého a pravého jaterního vývodu, ústícího zhruba po pěti centimetrech do žlučníku. Spojením žlučníkového a jaterního vývodu vzniká společný žlučový vývod v délce asi 7,5 centimetru, který směřuje dolů za kličkou dvanáctníku a po průchodu hlavovým koncem slinivky břišní do dvanáctníku vyúsťuje. Ale ještě než do něj vstoupí, spojuje se se slinivkovým vývodem, přivádějícím šťávy ze slinivky.

Proč nás žlučník trápí po tučném jídle
Důležitou součástí žluči jsou žlučové kyseliny tvořené v játrech z cholesterolu. Primární žlučové kyseliny (kyselina cholová a chenodeoxycholová) jsou po vyloučení žluči do střeva přeměňovány na tzv. sekundární žlučové kyseliny, které se uplatňují při emulgaci tuků přijímaných tuků – tedy po každém tučném jídle. Strávení sytějších pokrmů si žádá několika gramů těchto kyselin. Protože lidské tělo má k dispozici jen asi 2 až 4 gramy žlučových kyselin, je jejich potřebné množství zajišťováno jejich cirkulací mezi střevem a játry. Převážná část žlučových kyselin (95 procent) je totiž v posledním úseku tenkého střeva, kyčelníku, vstřebána opět do krve a transportována do jater, kde se znovu stává součástí nově vytvářené žluči.

Cholerici, sangvinici, melancholici a flegmatici
Žluči se přikládal velký význam dávno před poznáním její fyziologické funkce. Tzv. humorální teorie sestavená Hippokratovým zetěm Polybem učila, že nejen nemoci, ale i různé povahové vlastnosti jsou určovány převahou jedné ze čtyř základních tělesných šťáv – krve, hlenu, žluté a černé žluči. Ostatně dodnes se v označení lidských povah založených na hodnocení temperamentu odráží původní řecké názvy těchto tělesných šťáv. Sangvinik (z lat. sanguis, krev) je veselý a společenský, flegmatik (z řec. flegma, oheň, zánět, hled jako produkt zánětu) klidný až lhostejný; cholerik (z řec. chole, žluč) je vznětlivý, ale obvykle se zas rychle uklidní, kdežto melancholik (z řeč. melas, černý) je smutný, trudnomyslný. Cholerika označujeme i v obecném jazyce jako vzteklého a žlučovitého člověka.

1
Žlučník
2
Krček žlučníku
3
Vývod žlučníku
4
Společný jaterní vývod
5
Žlučový vývod
6
Jaterní tepna
7
Vrátnicová žíla
8
Vaterská papila
9
Vývod slinicky břišní
10
Dvanáctník

Autor: zpracováno redakčně