Lidské tělo

Varle


Kategorie: Lidské tělo 
17.leden 2004
Ještě marnotratněji než u žen si příroda počíná u mužů: každý den vzniká ve varlatech 500 milionům spermií.

Příroda sice u žen plýtvá zárodečnými buňkami, ale u mužů si počíná ještě marnotratněji: co znamená pár milionů vajíček , přítomných ve vaječnících při narození, proti 500 milionům spermií, vznikajících den co den ve varlatech! A kolik energie musejí vydat spermie putující vejcovody!

Vidíme zde Darwinovu teorii v praxi – přežívá nejsilnější, nejrychlejší, nejbojovnější. Pohlavní žlázy muže i ženy se vyvíjejí ze stejného indiferentního základu, tzv. prvoledviny. V souvislosti s mužskými pohlavními orgány je důležité vědět, že i varle se vyvíjí zpočátku v břišní dutině. Z místa svého vzniku v bederní oblasti se začíná přemisťovat k přední stěně břišní už u tříměsíčního embrya. Po sedmém měsíci nitroděložního života sestupuje podél vazu, který jej upevňuje, přes břišní stěnu do šourku. Při průchodu břišní stěnou v ní vzniká kanál, který se během dalšího vývoje uzavírá. Nadále je zde však odolnost břišní stěny snížena, což může být příčinou časté vrozené vady – tříselné nebo skrotální kýly.

Proč musí varle opustit bezpečí břišní dutiny? Opět jsou za vším spermie – jejich tvorba by totiž byla za vysoké teploty uvnitř pánevní dutiny znemožněna. Proto zjistí-li se u novorozence nesestouplé varle, přichází na řadu chirurgické řešení.

Chlapeček, nebo holčička?
Za normálních okolností jsou tedy varlata uložena v šourku (skrotu) a kryta pobřišnicí a vazivovým pláštěm, který chrání vlastní žlázové buňky. Vlastní žláza je rozdělena množstvím přepážek a vazivových trámečků na 250 až 300 lalůčků – podobně jako je včelí plást rozdělen na jednotlivé komůrky. Lalůčky jsou tvořeny dlouhými, spirálovitě stočenými semenotvornými kanálky – semennými tubuly. Vnitřek lalůčků je vystlán speciálním zárodečným epitelem, tedy vrstvou buněk produkujících spermie. Kromě toho jsou zde tzv. vmezeřené (Leydigovy) buňky, které produkují mj. mužský pohlavní hormon testosteron; varle má tedy důležitou funkci i v komplexu žláz s vnitřní sekrecí.

Produkce pohlavních buněk probíhá nepřetržitě, od puberty až do vysokého stáří. Dělením buněk, které vystýlají semenotvorné kanálky, vznikají zárodečné buňky – spermatogonie. Vícevrstevná výstelka semenotvorných kanálků vzniká při jejich dalším zrání a vývoji. Nejméně zralé formy se tedy nacházejí u stěny semenotvorných kanálků, dozrálé buňky blízko jejich středu. Dozrávající spermie se pak přesouvají do nadvarlat, útvarů složených z hustě stočených kanálků a umístěných na horních pólech obou varlat.

Mladá spermatoidní buňka obsahuje – podobně jako kterákoli jiná buňka těla – úplnou výbavu 46 chromozómů. Brzy se však dělí a vytváří čtyři spermatidy, z nichž každý obsahuje pouze 23 chromozómů, přičemž z původního páru pohlavních chromozómů zůstává buď jen chromozóm X, nebo jen Y. A právě to rozhoduje o výsledném pohlaví. Splyne-li chromozóm X spermie s chromozómem X vajíčka, vznikne potomek ženského pohlaví, setká-li se s chromozómem X vajíčka chromozóm spermie Y, vznikne typ XY, tedy mužský potomek.

12 bilionů spermií
Spermie jsou vyživovány tzv. Sertoliho buňkami, které se podobně jako čerpací stanice starají o přísun energie. V prostředí Sertoliho buněk také mladá spermie získává svou charakteristickou dospělou podobu pulce. Oválná až vřetenovitá hlavička nese veškerý genetický materiál. Užší část – krček – je jakýmsi motorkem pro dlouhý ocásek – bičík – mnohonásobně delší než hlavička a krček. Ve vaginálním sekretu umožňuje bičík aktivní posun spermie kupředu rychlostí tří milimetrů za minutu, tzn. že do vejcovodů dorazí spermie (asi po 20 000násobném mrsknutí ocáskem) za půl hodiny až hodinu minut po pohlavním aktu. Postup spermií usnadňuje ovšem i ženin organismus – děložní stahy vyvolané oxytocinem, hormonem zadního laloku podvěsku mozkového.

Z nadvarlete se při ejakulaci dostávají spermie s dalšími sekrety chámovodem nejprve do dutiny břišní. Zde se chámovod mírně rozšiřuje, pak kříží močovod a probíhá až k zadní stěně močového měchýře, kam ústí i vývody prostaty a semenných váčků. Obě žlázy vyměšují do semenné tekutiny další sekrety, nejsou však rezervoárem semene. Přes prostatu prochází tzv. ejakulační kanál, který ústí do močové trubice.

Ejakulát obsahuje spermie a sekrety semenných váčků, prostaty i menších žláz vývodných močových cest. Průměrný objem ejakulátu je 2 až 4 mililitry; jeden mililitr ejakulátu obsahuje až 100 milionů spermií! Ačkoli k oplodnění vajíčka stačí jedna jediná spermie, klesne-li počet spermií v jednom mililitru ejakulátu na méně než 20 milionů, je muž obvykle sterilní a k oplodnění vajíčka je třeba zásahu andrologů a mikrochirurgů.

Produkce spermií odehrávající se uvnitř varlat udivuje svou velikostí. Během života, tedy od puberty výše, vyprodukuje muž v průměru 12 bilionů spermií.

1
Varle
2
Lalůčky varlete se semenotvornými kanálky
3
Vazivové přepážky
4
Síť kanálků
5
Vývodné kanáky varlete
6
Nadvarle
7
Chámovod
8
Detail semenotvorného kanálku
9
Zárodečný epitel se spermatogoniemi
10
Spermie
Autor: zpracováno redakčně