Lidské tělo

Játra


Kategorie: Lidské tělo 
13.prosinec 2004
Játra jsou pozoruhodně přizpůsobivý orgán, který je schopen zajistit požadované funkce i tehdy, je-li zničena či odstraněna polovina, nebo dokonce až tři čtvrtiny jeho tkáně.

Kdo věří ve staré báje a pohádky, nemusí být ještě dětina. Starořecká báje o Prométheovi, stvořiteli a ochránci lidského pokolení, má totiž reálný podklad. Prométheus prý přes Diův zákaz předal lidem oheň a Zeus, aby ho potrestal, nechal ho v dalekém Kavkazu přikovat ke skále. Jeho játry, která každodenně dorůstala, se den co den přilétal krmit horský orel.

Játra se skutečně vyznačují nebývalou regenerační schopností. Po 50- až 60procentní resekci jaterní tkáně dorostou lidská játra do původní předoperační velikosti během několika měsíců. Rovněž v případě toxického poškození se nepoškozené jaterní buňky dokáží zmnožit tak, že postupně nahradí poškozenou tkáň.

Jedinečný orgán
Játra jsou však pozoruhodná i z mnoha dalších důvodů. Jsou největší žlázou těla a největším vnitřním orgánem vůbec. Váží kolem 1,5 kg a v klidu jimi protéká každou minutu 1,5 litru krve, což představuje 25 procentminutového srdečního výdeje. Ve srovnání s ostatními orgány jsou játra jedinečná tím, že jsou napojena na dva krevní oběhy současně. Vede k nim jednak přívodní tepna velkého oběhu - tedy jaterní tepna odstupující z aorty - jednak přívodní žíla z břišní oblasti - tedy žíla portální čili vrátnicová. Portální žilou přitéká do jater krev ze střev, sleziny a slinivky břišní, obsahující látky získané trávením a resorpcí z potravy. Portální žíla se v játrech větví na jemné žilky, kolem nichž jsou sloupcovitě uspořádány jaterní buňky, jichž je asi 250 miliard.

Základní funkční jednotkou jater je tzv. jaterní lalůček tvořený jaterní tkání obklopující větévku vrátnicové žíly, jaterní tepny, žlučovodu a lymfatické cévky. Těchto lalůčků je v játrech přibližně 100 000 a plní všechny základní jaterní funkce.

Játra mají pro organismus životně důležitý význam. Jednou z mnoha jejich funkcí je produkce důležitých bílkovin krevní plazmy. K těmto bílkovinám patří například albumin, který reguluje výměnu vody mezi krví a tkáněmi, dále tzv. komplement, což je skupina bílkovin hrajících důležitou roli v imunitním systému, koagulační faktory, jež umožňují srážení krve, a globin - součást hemoglobinu. Játra produkují rovněž cholesterol a některé speciální lipoproteiny umožňující transport tuků v krvi.

Další funkcí jater je zpracování glukózy, kterou organismus bezprostředně nepotřebuje, a její zásobní ukládání v podobě glykogenu. Jestliže naopak organismus potřebuje vyrobit větší množství energie nebo tepla, přeměňují játra glykogen zpět na glukózu a uvolňují ji do krevního oběhu.

Játra přežijí všecko. Skoro všecko.
Játra dále regulují krevní hladinu aminokyselin, které jsou základními stavebními kameny bílkovin. Bezprostředně po jídle, kdy je aminokyselin v krvi větší množství, přeměňují játra část z nich na glukózu, další část na bílkoviny, část na jiné aminokyseliny a konečně část na ureu (močovinu), která odchází do ledvin, kde je vylučována do moči. Spolu s ledvinami se játra podílejí na odstraňování zbytků léků a jedů z krve, které by se jinak v krvi hromadily. Játra absorbují látky, jež je třeba z krve odstranit, mění jejich chemickou strukturu, činí je rozpustnými a vylučují je do žluči. Žluč odvádí odpadní produkty z jater a podílí se i na odbourávání a absorpci tuků v tenkém střevu.

Třebaže funkce jater jsou neobyčejně komplexní, jde o pozoruhodně přizpůsobivý orgán, který je schopen zajistit požadované funkce i tehdy, je-li zničena či chirurgicky odstraněna polovina, v některých případech až tři čtvrtiny, jeho tkáně. Přesto však není radno vystavovat játra zbytečným zdravotním rizikům, protože jejich detoxikační funkce je nenahraditelná. V běžném životě dochází k nejčastějšímu poškození jater nepřiměřenou konzumací alkoholu.

Řez játry
 

1 Pravý lalok
2 Levý lalok
3 Žlučník
4 Jaterní žíly
5 Jaterní lalůček
6
 
Větev jaterní žíly (centrální žíla lalůčku)
7 Jaterní žlučovod
8 Jaterní tepna
Autor: zpracováno redakčně