Práva pacientů

Komunikace lékaře s pacientem


Kategorie: Práva pacientů 
16.únor 2001
.

Pacient by měl:
Lékař by měl:
ptát se lékaře na vše, co považuje za nejasné nebo nesrozumitelné,
poskytnout lékaři všechny nutné informace (bez Vašich informací lékař neví, co vás kde a jak mnoho bolí, bez Vašeho vyjádření lékař neví, který postup chcete zvolit),
dodržovat pečlivě všechny lékařovy pokyny – je to především ve Vašem zájmu,
být k lékaři upřímný,
nedělat si nepřiměřené nároky na lékařův čas a nepřipravovat lékaře o čas zbytečně,
důvěřovat svému lékaři,
respektovat lékařovo soukromí,
sdělit lékaři všechny své problémy najednou, nenechávat si pro sebe svá “tajemství” – bylo by to jen k Vaší škodě,
při rozhovoru se dívat lékaři do očí,
sdělit lékaři všechny své pochybnosti, ať už se týkají čehokoli.
poslouchat pacienta pozorně,
vysvětlit všechno srozumitelně a ujistit se, že pacient porozuměl,
hovořit s pacientem o prevenci,
být poctivý a čestný,
vyptat se pacienta na všechno, co by mohlo spolupráci s ním ztěžovat (obavy, nechuť atd.),
zachovat vždy důvěrnost informací získaných od pacientů,
respektovat přání pacienta a dát mu najevo svou emoční podporu,
nekritizovat veřejně pacienta,
udržovat oční kontakt,
respektovat pacientovo soukromí,
nenavazovat s pacienty sexuální vztahy,
stanovit jasnou diagnózu a seznámit s ní pacienta přijatelným způsobem,
mít upravený oděv a vystupovat před pacienty v nejlepším světle,
nežádat od pacientů finanční podporu.

Zdroj: MUDr. Radkin Honzák: “Komunikační pasti v medicíně”

Autor: zpracováno redakčně