Agorafobie

Relaxace


Kategorie: Agorafobie 
05.říjen 2000
Když někdo pociťuje úzkost, sestává tato reakce ze tří složek:
fyziologické reakce (zvýšení tepové frekvence. pocení, napětí ve svalech), reakce v chování (snahy vyhnout se situaci vzbuzující úzkost, útěk) a reakce v myšlení (negativní myšlenky, např. “Určitě omdlím”, “To určitě nezvládnu”). Relativní poměr těchto složek je u každého jiný. Obvyklým vzorcem ale je, že určitá fyziologická reakce vyvolá určitou negativní myšlenku, která zase zvýší fyziologickou reakci, čímž vzniká bludný kruh. Pomocí relaxace můžeme do tohoto bludného kruhu zasáhnout na různých místech.

Vzhledem k tomu, že úzkost vzniká velmi rychle a v celé řadě situací, účinný způsob relaxace je pouze takový, který umožní člověku uvolnit se nejen tehdy, když si doma sedne do křesla, ale v kterékoli situaci a velmi rychle (během 20 až 30 sekund). K tomu směřuje nácvik aplikované relaxace Ostovou metodou, jak jej ukazuje tabulka.

Osnova progresivní relaxace
Progresivní relaxace
(15 až 20 minut)

napětí – uvolnění: ruce, paže, tváře, krk, ramena
napětí – uvolnění: hruď, břicho, hýždě, lýtka, chodidla

Pouze uvolnění
(5 až 7 minut)

uvolnění: čelo, obočí, víčka, tváře, jazyk, celý obličej, krk, ramena, paže, dech, hrudník, břicho, záda, hýždě, stehna, kolena, lýtka, chodidla, prsty, výdechy

Podmíněná relaxace
(2 až 3 minuty)

podmíněný spoj mezi instrukcí “uvolni se” a pocitem relaxace při výdechu

Diferencovaná relaxace
(60 až 90 sekund)

uvolnění svalů, které nejsou v činnosti (při zvedání končetin apod.)
uvolnění při stání, při chůzi

Rychlá relaxace
(20 až 30 sekund)

rychlá podmíněná relaxace na podněty v okolí (vodítka)

Aplikovaná relaxace

relaxace v situacích vzbuzujících úzkost

Autor: zpracováno redakčně