Agorafobie

Testování automatických myšlenek


Kategorie: Agorafobie 
05.říjen 2000
U lidí trpících agorafobií mívají automatické myšlenky ohrožující charakter.
Jsou to myšlenky nekonstruktivní, protože úzkost zvyšují a následně vedou k úzkostnému chování a vyhýbání se určité situaci, nikoli k jejímu řešení. Proto je potřebné naučit se těmto myšlenkám oponovat a hledat konstruktivnější vysvětlení. Tato metoda nějakou dobu trvá, protože zlozvyk reagovat katastrofickými myšlenkami bývá letitý.

K testování automatických myšlenek se musíme naučit následující kroky:

1. Spojit emoční reakce s automatickými myšlenkami

Prvním krokem je poznat souvislost mezi emoční reakcí, určitou situací a automatickými myšlenkami.

Situace
Myšlenka
Emoční
reakce

Jestliže se nám již daří rozlišovat mezi událostí, myšlenkou a emocí, potřebujeme nyní tyto kategorie propojit, abychom dobře porozuměli, co se vlastně s člověkem při úzkosti děje. Podívejte se na následující tabulku, kde můžete vidět, jak stejná událost může vyvolávat různé reakce:

Verze úzkostná:

Bolest v zátylku
Co když tam mám nádor?
Vystupňování úzkosti

Verze zdravá:

Bolest
v zátylku
Asi jsem
přetažená
Uklidnění

2. Rozpoznat automatické myšlenky

K rychlé orientaci uvádíme některé zevní ukazatele, podle nichž lze rozeznat automatické myšlenky:

  “Bychy” a “musy”
  “Raději bych tam neměl jít.”
  “Musím ihned k lékaři.”

  Katastrofická slova, jako hrozné, strašné, obludné, tragické ap.
  “Je to strašné...”
  “Už to nevydržím ani chvíli!”
  “Co když zešílím?”
  “To je hrozné, jak mi je špatně!”
  “Je to se mnou tak příšerné, že se to už nedá vydržet.”

  Nadnesená slova, jako nikdy. všechno, nic, nikdo, všichni, k ničemu apod.
  “Nikdy to nezvládnu!”
  “Nikdy se z toho nedostanu!”

  Otázky, na které si člověk neodpovídá
  “Co se mnou bude?”
  “Co když mi bude špatně?”
  “Jak to se mnou dopadne?”
  “Co když to nezvládnu?”

  Přehnané zevšeobecnění
  “Bije mi srdce – to je infarkt!”

  Značkování
  “Jsem hlupák..., blbec..., lenoch..., špatná matka...”

Vaším úkolem bude zaznamenávat si nyní situace, ve kterých cítíte nepříjemné emoce (úzkost, strach, napětí, vztek na sebe či druhé, smutek aj.) a automatické myšlenky (hodnocení sebe nebo okolí v těchto situacích). Kromě toho si ještě zaznamenejte, nakolik jednotlivým automatickým myšlenkám věříte a jak intenzivní emoce přitom prožíváte. Použijte stupnici od 0 do 100, kde 100 znamená, že dané myšlence naprosto věříte nebo že emoce dosahuje maximální míry. Nula naopak znamená, že myšlence nevěříte vůbec nebo že daná emoce se vůbec neobjevila.

Je velmi důležité zachytit myšlenky, které doopravdy mění vaše pocity. Někdy můžete mít potíže s tím, jak automatické myšlenky zaznamenat. Může vám pomoci, když se zeptáte sami sebe: “A co by se mohlo stát?” nebo “Co nejhoršího se mi v této situaci může stát? Čeho se nejvíce obávám?”

Další pomůcka, jak si vybavit automatické myšlenky, je představit si sama sebe v dané situaci jako ve filmu. Pak se zeptat: “Jak jsem se choval(a)?”, “Jak to hodnotím?” Řada lidí se chce takovému sebezkoumání vyhnout. Je to pochopitelné, protože uvědomění si situací a automatických myšlenek vyvolá u člověka nepříjemné emoce. Ovšem pouze když jasně zachytíte svoje úzkostné automatické myšlenky, jste také schopni je změnit.

3. Testování platnosti automatických myšlenek

Jestliže jste se již naučili svoje úzkostné automatické myšlenky písemně zachycovat, můžete pokračovat dalším krokem – jejich testováním. K testování automatických myšlenek můžeme použít řady otázek:

Otázky k testování automatických myšlenek
1. Co svědčí pro a co proti této myšlence?
2. Nejsou možná i jiná vysvětlení? Která?
3. Co by si ve stejné situaci mohli pomyslet jiní lidé?
4. V čem může být tato myšlenka nesprávná, přehnaná nebo zavádějící?
5. Pokud se myšlenka týká hodnocení druhými – myslel(a) bych si totéž, kdyby se ve stejné situaci ocitl někdo jiný?
6. Kdyby někdo jiný měl tuto myšlenku a cítil úzkost, co bych mu mohl(a) říci, aby se cítil lépe?
7. Opírám svůj úsudek o to, jak se cítím, nebo o to, co dělám?

Pokud si píšete důkazy pro a proti, je velmi důležité, abyste neshromažďovali v důkazech další negativní automatické myšlenky. Důkazy by měly být věcné. Podívejme se na příklad, který k testování automatické myšlenky používá první z uvedených otázek:

Příklad testování automatické myšlenky
Situace: Poprvé po letech sama v metru.
Myšlenka: “Omdlím tam a nikdo mi nepomůže.”
Co svědčí pro?
Co svědčí proti?
Mám závratě, točí se mi hlava. Jako by nic nebylo skutečné.
Tyto pocity dobře znám. Je to příznak stresu, nikoli důvod k omdlení.
Mám slabé nohy, jako by chtěly poklesnout. Co když opravdu upadnu?
Typický příznak úzkosti. Ještě nikdy, když jsem cítila takovou slabost, jsem neupadla. A když přece jen upadnu, tak se zase zvednu a požádám o místo k sezení.
Co když upadnu a nebudu moci vstát?
A proč bych nemohla vstát? To se mi nikdy nestalo. Proč by se to mělo stát poprvé tady? Není moc pravděpodobné, že se to poprvé stane právě teď.
A co když se to stane a nikdo mi nepomůže?
Není důvod, proč bych tady měla omdlévat, ale i kdyby ano, je velmi málo pravděpodobné, že by mé nechali ležet na zemi.
Lidé jsou nevšímaví a kašlou na druhé.
To je kec. Možná někteří, ale zdaleka ne všichni.
Racionální odpověď: “Bojím se sice, že omdlím v metru, ale zatím pro to nic nesvědčí; naopak, když jsem si to psala, udělalo se mi lépe. Jenom jsem se tak hloupě strašila.”

4. Vytvořit racionální odpověď

Při přerámování jde o nahrazení iracionálních myšlenek myšlenkami racionálními. Iracionální myšlenky jsou vesměs přehnané, katastrofické, způsobují nepříjemné emoce a vedou k úniku či vyhnutí se situaci předem. Naproti tomu racionální myšlenky jsou takové, které pravdivě zachycují situaci a vedou k řešení situace. Nemusejí být příjemné ani pozitivní. Důležité je, že jsou pravdivé a nutí člověka hledat řešení.

Autor: zpracováno redakčně