Agorafobie

Práce s automatickými myšlenkami


Kategorie: Agorafobie 
05.říjen 2000
To, jaké emoce prožíváme a jak se chováme v určité situaci, závisí na našem hodnocení této situace

Naše hodnocení je často velmi rychlé a myšlenky nebo představy, které situaci hodnotí, přicházejí automaticky rychlostí blesku. V mnoha situacích je to výhodné. Když se na nás řítí auto, asi by nebylo dobré o tom dlouze přemýšlet. Situaci okamžitě zhodnotíme jako nebezpečnou a uskočíme.

Některé situace naopak potřebují promyslet, protože stereotypní zbrklá reakce je nemůže vyřešit. Jsou to zejména situace, které se opakují, ohrožují nás a dopadají pro nás nepříznivě. Příklady takových situací jsou manželské hádky, ukvapené zlostné reakce a také záchvaty paniky. Situaci můžeme zhodnotit i tak, že si představíme její důsledky. Rada lidí s panickou poruchou používá k hodnocení situace katastrofických obavných představ. Proběhne jim rychle hlavou “film” s dramatickým scénářem a špatným koncem.

Spouštěč:
Metro zastavilo v tunelu.
Představa:
Začínám se dusit, lidé neumějí pomoci. Křičím.
Důsledek:
Panika. Vyhýbání se metru.

Podívejme se, jak lze stejnou situaci hodnotit různými způsoby. Hodnocení, které situaci katastrofizuje, úzkost stupňuje, klidné konstatování ji spíše zklidňuje nebo alespoň nestupňuje. Příklad:

Verze A – vede k panice:

Spouštěč:
Závratě v metru.
Myšlenka:
Co když tady omdlím?
Důsledek:
Vystupňovaná úzkost, útěk.

Verze B – vede k zklidnění:

Spouštěč:
Závratě v metru.
Myšlenka:
Asi mám nízký tlak.
Důsledek:
Uvolnění do klidu.

Zjednodušeně lze říci, že ke stavům paniky dochází tehdy, jestliže si člověk začne vykládat některé tělesné nebo psychické pocity jako známky hrozící katastrofy. Nesprávná katastrofická interpretace vede k tomu, že tyto pocity jsou vnímány jako příznak bezprostředního tělesného nebo psychického ohrožení. Například běžné stresové tělesné příznaky jako lehký pocit nedostatku vzduchu je chápán jako příznak hrozícího udušení a smrti, pocity na omdlení jsou vnímány jako znamení hrozícího kolapsu nebo “mrtvice”, bušení srdce jako znamení nastávajícího infarktu, úzkostné překotné myšlení jako signál, že se člověk zblázni.

Autor: zpracováno redakčně