Agorafobie

Rozrušte bludný kruh úzkosti


Kategorie: Agorafobie 
05.říjen 2000
Nejefektivnějším způsobem, jak rozrušit bludný kruh úzkosti, bude vystavit se situacím, jichž se bojíme, a naučit se jim čelit.
Pohybujete-li se v bludném kruhu úzkosti, máte řadu možností:

1. Vyhýbat se všem situacím, v nichž pociťujete úzkost. V případě agorafobie to znamená vyhýbat se tomu, co vlastně potřebujete zvládat-cestování, nakupování, kulturnímu vyžití apod. V případě panické poruchy – tělesnému pohybu, milování, samotě atd. Důsledkem bude ochuzení života, závislost na druhých, neschopnost pracovat a bavit se.

2. Další možností je začít užívat léky, které změní biochemickou nerovnováhu na některých spojích v mozku, čímž dojde ke snížení základní úzkosti. To umožní začít cestovat, nakupovat, chodit do kina atd.

3. Obtížnější cestou je naučit se zvládat svou úzkost a strach u agorafobie i panické poruchy expozicí – místo abychom se situacím vyhýbali, vystavujeme se jim postupně tak dlouho, až se jich bát přestaneme. Aby expozice mohla být účinná, musí probíhat od lehčí k obtížnější, v hierarchicky uspořádaných krocích.

4. Další možností je postupně změnit svoje myšlení o tom, čeho se bojíme. Tomu se odborně říká kognitivní rekonstrukce a člověk se při ní učí zbavovat se iracionálních myšlenek typu “Určitě mi tam zase bude špatné!”, “Nevydržím to, co když dostanu infarkt?” a nahrazovat je myšlenkami, které více odpovídají dané situaci, myšlenkami konstruktivními.

5. Velmi vhodné je naučit se zvládat svou úzkost a strach zklidněním dechu a aplikovanou relaxací. Při aplikované relaxaci se člověk naučí snižovat své napětí před obávanou situací nebo přímo v ní.

Z toho, co jsme si dosud řekli o vyhýbání se situacím spjatým s agorafobií a panickou poruchou, vyplývá, že nejúčinnějším způsobem, jak rozrušit bludný kruh úzkosti, bude vystavit se situacím, jichž se bojíme, a naučit se jim čelit. Během expozic poznáme, že po určité době (asi půl hodině), úzkost sama poklesne, protože působky (zejména adrenalin), spouštějící reakci “boj nebo útěk”, se postupně metabolizují. Po určité době, ovšem za předpokladu, že se obávané situaci nevyhneme nebo z ní neutečeme, se pocity strachu sníží samy od sebe.

Vláďa, 36 let.
Vláďa je úspěšným podnikatelem, zvyklým pracovat 12 až 15 hodin denně. Žije ve stálém spěchu. Před rokem z ničeho nic dostal večer záchvat bušení srdce. Hrudník se mu sevřel a cítil brnění v prstech a
 rtech. Nemohl popadnout dech. Vyděsil se a zavolal pohotovost. Lékař chvíli nad EKG váhal, pak mu ho natočil znovu, ale zámky srdečního postižení nenašel. Po uklidňující injekci se Vláďovi udělalo lépe, ale znervóznilo ho, že mu lékař prováděl EKG dvakrát. Za týden dostal záchvat znovu. V noci se probudil zpocený, srdce mu bušilo jako zvon, hrudník měl sevřený. Nemohl popadnout dech. Utíkal k oknu a snažil se nadýchat čerstvého vzduchu. Žena ho vyděšeného odvezla na pohotovost. Scéna se opakovala stejně jako před týdnem, jen s jiným lékařem. Během půlroku byl na pohotovosti sedmnáctkrát. Absolvoval celou řadu vyšetření – opakovaně EKG, odběry krve, sonografii atd. Nic se nenašlo, a záchvaty se objevovaly dál. Nechal se hospitalizovat na interně, kde pracoval jeho spolužák. Nakonec mu taktně doporučili psychiatra, což odmítl. Pro strach z možnosti dalšího záchvatu omezil cestování. Na jednání a nákupy zboží po celé Evropě posílal své podřízené. Autem byl schopen jezdit pouze brzy ráno a pozdě večer, kdy je menší provoz. Nechal se znovu hospitalizovat, tentokrát na neurologii. Opět mu po řadě vyšetření doporučili psychiatra. Tentokrát už neodmítl.

Autor: zpracováno redakčně