Chlamydie

Chlamydie v číslech


Kategorie: Pohlavně přenosné choroby Chlamydie Pohlavní choroby 
10.srpen 2000
Chlamydia trachomatis – její sérotypy D až K – byla až na rozhraní 60. a 70. let rozpoznána jako nejčastěji sexuálně přenášený patogen.

Počátkem 70. let jí byla byla potvrzena i důležitá role v onemocnění močopohlavního ústrojí a později také v břišních infekcích. V současnosti patří k nejčastěji pohlavně přenášené infekci a znamená jeden z nejzávažnějších globálních zdravotnických problémů. Dle ročního odhadu WHO je přibližně 90 miliónů připisováno právě Ch. trachomatis. V USA, kde jsou infekce Ch. trachomatis hlášeny, představují nejčastěji hlášenou sexuálně přenosnou nemoc a incidence chlamydiových infekcí vzrostla ze 182 na 100 000 obyvatel v roce 1995 na 197 na 100 000 obyvatel v roce 1997, což představuje ročně více než 4 milióny nových infekcí.

V ČR nepatří mezi infekce, které podléhají povinnému hlášení. V okolních státech se výskyt močopohlavních chlamydiových infekcí pohybuje v rozmezí 5 a 15 procenty a lze se domnívat, že obdobná prevalence je i u nás. V ČR se vyšetřování na Ch. trachomatis provádí pouze u symptomatických pacientů na dermatovenerologických, gynekologických a urologických pracovištích a v případech, že se projeví pozdní příznaky.

Autor: MUDr. Věra Kaštánková