Chlamydie

Prevence Chlamydie


Kategorie: Pohlavně přenosné choroby Pohlavní choroby Chlamydie 
10.srpen 2000
V roce 1993 vydalo CDC v Atlantě na základě studií určující vysoce rizikové skupiny doporučení pro vyhledání Chlamydie trachomatis:
  • testování všech sexuálně aktivních žen mladších 20 let alespoň jednou ročně (skupina s nejvyšší prevalencí);
  • testování žen starších 20 let jednou ročně, pokud mají alespoň jeden rizikový faktor pro získání infekce (nový sexuální partner, vícesexuálních partnerů, nepoužívání bariérové antikoncepce);
  • testování všech těhotných;
  • testování všech žen s klinickou cervikální infekcí.

Pochopitelně je zapotřebí revidovat sexuální život a mít k němu odpovědný přístup. V rámci venerologického vyšetření, které je prováděno po rizikovém sexuálním styku s příznaky či bez příznaků, patří vyšetření Chlamydia trachomatis k základnímu vyšetření na dermatovenerologických pracovištích. Po roce 1989 je možné v celé ČR zajistit vyšetření na Ch. trachomatis různými laboratorními metodami.

Rizikové faktory infekce
brzké zahájení pohlavního života
střídání partnerů
ostatní pohlavní choroby
nepoužívání kondomu
Autor: MUDr. Věra Kaštánková