Chlamydie

Jak se Chlamydie léčí


Kategorie: Pohlavně přenosné choroby Chlamydie Pohlavní choroby 
10.srpen 2000
Diagnostika chlamydií se opírá o kultivační prokazování chlamydie nebo především o vyšetření jejích antigenů u akutních nekomplikovaných onemocnění.

K tomu jsou nutné výtěry z děložního čípku, močové trubice, vyšetření moči, případně výtěr z krku, z konečníku a spojivek. U chronických či komplikovaných onemocnění může diagnózu podpořit sérologické vyšetření druhově specifických protilátek.

Léčba probíhá u nekomplikovaných případů ambulantně a provádí se antibiotiky či chemoterapeutiky. Lékem prvé volby jsou tetracyklinová antibiotika a makrolidová antibiotika ze skupiny azalidů (azitromycin), alternativně erythromycin – baze, erythromycin – etylsukcinát, chinolová chemoterapeutika. Volí se dávkovací schéma od jednorázové aplikace až po doporučované 7 až l0 až 14denní. U relapsů, recidiv a neúspěšné nebo nedostatečné předchozí léčbě je léčba dlouhodobá.

Podmínkou úspěšnosti je vyšetření a současná léčba sexuálních partnerů, která zabrání reinfekci. Dokud není ukončena léčba obou sexuálních partnerů, je doporučována pohlavní abstinence. Je možné po léčbě provést kontrolní vyšetření, a to po uplynutí doby alespoň tří týdnů. Při vyšetření je nutno pomýšlet na smíšené infekce a vyšetřovat v celé komplexnosti možných původců. Vždy je třeba vyloučit kapavku a doporučit vyšetření na HIV protilátky, neboť současná infekce s chlamydiemi svými zánětlivými změnami spojenými s drobným krvácením zrychluje dynamiku replikace viru HIV a usnadňuje přenos HIV infekce.

Autor: MUDr. Věra Kaštánková