Chlamydie

Jak se Chlamydie projevuje


Kategorie: Pohlavně přenosné choroby Pohlavní choroby Chlamydie 
10.srpen 2000
Chlamydie jsou gramnegativní bakterie (tedy nedají se zbarvit tzv. Gramovou metodou), které parazitují uvnitř vnímavých buněk.

Mají dvoufázový životní cyklus, který se odehrává mimo a uvnitř buňky. Cyklus je ukončen prasknutím buňky a výsevem infekčních tělísek, které infikují další buňky. Tento cyklus trvá obvykle 48 až 72 hodin.

Přenos infekce je možný pohlavní i nepohlavní cestou. Sexuální přenos tvoří většinu všech kontaktních urogenitálních nákaz. Je určován technikou pohlavního styku. Nepřímo – nedodržením hygieny – přenosem potřísněnými prsty rukou z genitálu např. i do očí a při těhotenství z infikované matky na plod. Stejný způsob přenosu je při porodu na novorozence, kdy je takto ohroženo až 65 procent novorozenců. Ti jsou navíc ohroženi komplikovaným zánětem spojivek a zánětem plic.

Následky nákazy a komplikace
MUŽI

zánět nadvarlete s možným negativním vlivem na plodnost
zánět prostaty

ŽENY
• mimoděložní těhotenství
• neplodnost
• předčasný porod
• zánětlivá pánevní onemocnění
• reaktivní zánět kloubu
• tzv. Reiterův sydrom se zánětem spojivek, močové trubice a kloubů

Chlamydiové nákazy se nejčastěji se projevují zánětem močové trubice (výtok z močové trubice – spíše hlenovitý, hlenohnisavý, bolesti při močení) a děložního čípku. U mužů se objevují samostatně ve 30 až 60 procentech, ale i v kombinaci s jinými původci. Komplikace, které mohou nastat, jsou obdobné jako u kapavčité nákazy.

U žen se nákaza může dostat do dělohy a vejcovodů. Mezi následky se vyskytují zánětlivá pánevní onemocnění, neplodnost, mimoděložní těhotenství, předčasné porody, ale i reaktivní zánět kloubu či Reiterův sydrom s charakteristickou triádou (zánět spojivek, zánět močové trubice a zánět kloubů). U mužů to pro změnu bývá zánět prostaty; hlavní a nejdůležitější komplikací je ovšem zánět nadvarlete s možnými následky na kvalitu spermií a plodnost.

U 70 až 90 procent všech žen s infekcí hrdla děložního probíhá tato nákaza bezpříznakově a může se zde udržet měsíce až léta. Tento bezpříznakový průběh infekce vnitřních rodidel se vyskytuje přibližně třikrát častěji než průběh s příznaky. Rovněž u mužů probíhá bezpříznakově až v polovině případů. Pozdní komplikace se u příznakových i bezpříznakových infekcí vyskytují stejně často a jsou závažnější u žen.

Ženy jsou také k získání infekce vnímavější. K faktorům, které tuto vnímavost ovlivňují patří brzké zahájení pohlavního života, střídání partnerů (rizikové sexuální chování), ostatní pohlavní choroby, nedostatečná nebo chybějící bariérová antikoncepce – tedy nepoužívání kondomu.

Autor: MUDr. Věra Kaštánková