Syfilis

Syfilis v číslech


Kategorie: Choroby Pohlavně přenosné choroby Pohlavní choroby Syfilis 
18.listopad 2002
V poválečných letech došlo k nárůstu syfilis. V rámci hromadného preventivního vyšetřování bylo vyhledáno tisíce případů.

Tato akce (tzv. PN akce) se týkala osob ve věku od 15 do 40 let  a např. jen v roce 1951  bylo nalezeno téměř 12 000 nemocných  (to byl ale nejúspěšnější rok)

PN akce objevila mnoho případů příjice, které by jinak zůstaly utajeny. Osoby, u nichž byla příjice zjištěna, byly podrobeny povinné léčbě penicilinem, salvarsanem a vismutem. V následujících letech se výskyt prudce snížil a od roku 1960 se pohyboval řádově ve stovkových hodnotách. Hodnoty výskytu čerstvé syfilis (od nákazy do dvou let) lze považovat za incidenci a vystihují epidemiologickou situaci. Její nejnižší hodnoty byly v roce 1963 pouze 4 případy, ale od roku 1965 je zaznamenán již vzestup incidence s vrcholem v počátku 70. let a dále vlna vyššího výskytu v první polovině 80. let. 
 

Regiony s nejčastějším výskytem příjice (1999)
Severní Čechy
19,6 %
Praha
18,9 %

Od poloviny 80. let je zaznamenáno již jen několik desítek případů. Po společenských změnách v roce 1989 následuje však opět vzestup onemocnění. Na základě hlášení tiskopisu PN a vyhodnocení dat ÚZIS Praha bylo hlášeno v roce 1999 v absolutních číslech celkem 731 případů, tj. nemocnost 7,1 na 100 000 obyvatel. Pozorujeme měnící se proporce čerstvé a pozdní příjice ve prospěch čerstvé a přesun nejvyššího počtu hlášených případů z věkové kategorie 65letých a starších s pozdními formami onemocnění mezi 15 až 24leté a 25 až 34leté s novými infekcemi. Varující je záchyt u dosud neléčených gravidních žen (v roce 1999 u našich občanů 68 případů) a případy vrozené příjice (18 případů v roce 1998, v roce 1999 17 případů, což jsou nejvyšší hodnoty za posledních 17 let).

Je pozorován import infekce ze zemí bývalého SSSR, kde probíhá exponenciální nárůst, zároveň s infekcí HIV, a vzrůstající podíl cizinců. V roce 1999 činil jejich podíl na výskytu příjice více než 20 procent. Prvenství v celkovém počtu hlášených případů si v roce 1999 nadále udržují severní Čechy (143) a Praha (138). V systému povinného hlášení pohlavních chorob však existuje určitá “podhlášenost”. Skutečný výskyt je vyšší. Ne všechny případy jsou totiž z různých důvodů diagnostikovány a následně léčeny.

Podle Světové zdravotnické organizace se odhaduje, že v roce 1995 bylo ve věkové kategorii 15 až 49letých ve světě 12,2 milionů nových případů syfilis. Nejvíce se tato choroba vyskytuje v jižní a jihovýchodní Asii a v subsaharské Africe.

Autor: MUDr. Věra Kaštánková