Syfilis

Syfilis


Kategorie: Pohlavně přenosné choroby Pohlavní choroby Syfilis 
27.červenec 2000
Syfilis (příjice) patří mezi klasické pohlavní choroby podléhající zákonným opatřením.

Je to infekční, celkové, chronické, specifické onemocnění, které probíhá v několika fázích, kdy se střídá období klinické manifestace a klidu.V průběhu onemocnění se infekce oslabuje, má sklon k sebeohraničení a rozvíjejí se orgánové změny včetně dalšího poškození (až po několika letech od nákazy).

Příjice se projevuje pestrou škálou příznaků, schopností napodobit celou řadu nemocí. Může postihnout kterýkoliv tělní orgán nebo tkáň. Neléčená nebo nedostatečně léčená může být ve třetím stadiu onemocnění příčinou úmrtí či invalidity pacienta (postižení srdečně-cévního aparátu, centrálního mozkového systému, míchy, kůže, kostí a pod.). Přenos je téměř výhradně pohlavním stykem – tzv. získaná příjice. Z nemocné, neléčené těhotné matky přechází přes placentu na plod (vzácněji při porodu a výjimečně po porodu) vzniká tzv. vrozená příjice (časná, pozdní). Podle stadia infekce matky vznikají různé formy poškození plodu a dítěte, mající vliv na existenci potomstva vůbec (potraty, předčasné porody mrtvého či poškozeného dítěte), či na jeho kvalitu (slabomyslnost, hluchota, slepota ,specifická stigmata atd.).

Kolik lidí trpí příjicí
(1999)
 
V České republice 731
V celém světě každý rok onemocní příjicí zhruba 12,2 miliónu lidí.  

Infekci způsobuje jemná spirální bakterie Treponema pallidum, která je prvotně infekční pro člověka, který je jejím jediným hostitelem v přírodě. Byla objevena v roce 1905 Fritzem Schaudinnem a Erichem Hoffmannem. Vstupní branou treponemy od infikovaného člověka může být kůže a sliznice kdekoliv, nejčasněji však oblast pohlaví a ústní dutiny. (V závislosti od techniky intimního styku).

Treponema pallidum je velmi citlivá na zevní vlivy, ničí ji i zředěné roztoky běžných dezinfekčních prostředků. Nepřímá kontaminace (sedátka na WC, sklenice) prakticky neexistuje.

V praxi byl již potvrzen fakt, že míra výskytu pohlavních chorob je do značné míry indikátorem společenských a výchovných jevů. Tyto choroby jsou právem přičítány k chorobách sociálním, protože bez výjimky postihují veškeré obyvatelstvo. Z pochopitelných důvodů se vyskytují hlavně ve velkých městech a v průmyslových aglomeracích. V současné době u nás v příhraničních okresech v souvislosti s turistickým ruchem a prostitucí. Správný hodnotový systém a možnost edukací ovlivnit rizikové sexuální chování patří mezi zásadní, ale dlouhodobé procesy.

Autor: MUDr. Věra Kaštánková