Homosexualita

Homosexualita


Kategorie: Homosexualita 
10.duben 2000
Výraz homosexualita (z řeckého slova homos, stejný, a latinského sexus) znamená stejnopohlavnost.
Poprvé ho použil Benkert roku 1869 ve významu, který používáme dodnes. Homosexualitu chápeme jako sexuální orientaci na osoby stejného pohlaví. Jde tedy o jedince, kteří jsou sexuálně vzrušováni a eroticky přitahováni lidmi stejného pohlaví. Je to celoživotní, neměnný a nositelem nezapříčiněný ani nezvolený stav. Homosexuální mohou být muži i ženy.

Homosexualita není výdobytkem lidské civilizace. Homosexuální chování se totiž vyskytuje i u zvířat, pokud v období páření nemají v blízkosti jedince druhého pohlaví. Je to známo uzvířat divokých i domácích. Nejčastěji bylo takové chování sledována u psů. Samci k sexuálnímu styku využívají konečník druhého psa

Kolik je skutečně homosexuálů?
Muži
4 %
Ženy
1 %

.

Přes všechny problémy, které homosexualita v naší současné společnosti odlišně cítícím lidem přináší, všechny průzkumy ukázaly, že mužská stejně jako ženská homosexualita je slučitelná s duševním zdravím a s prožitím plného spokojeného života, třebaže je to spojeno s překonáním různých problémů a překážek.

Autor: MUDr. Jaroslava Pondělíčková-Mašlová