Kontracepce

Kondom neboli prezervativ


Kategorie: Kondom neboli prezervativ Kontracepce 
25.říjen 2000
Koncem 80. let jeden americký žurnál vtipkoval na téma, že jestliže bylo 19. století stoletím páry a 20. století se pak vyznačovalo rozvojem atomové energie, bude 21. století nesporně poznamenáno masivním užíváním kondomů.

I když se jedná nesporně o jakousi básnickou licenci, není toto tvrzení zase tak nesmyslné. Kondom neboli prezervativ představuje skutečně velmi bezpečnou a efektivní antikoncepční metodu, která navíc uživatele chrání ještě před sexuálně přenosnou nemocí, a má tak vlastně dvojí účinek. Kromě přerušované soulože a sterilizace je to jediná antikoncepce, kterou může používat muž. Pokud byl tedy již dříve prezervativ považován za jakýsi plášť do deště, představuje v dnešní době rozvoje různých sexuálně přenosných nemocí včetně AIDS prostředek umožňující přežití člověka v prudké bouři.

Autor: MUDr. Radim Uzel CSc.