Medicína

Kombinovaná bolest spojená s užíváním analgetik


Kategorie: Bolesti hlavy 
11.únor 2000
Tato klinická jednotka se oficiálně nazývá kombinovaná chronická cefalgie spojená s dlouhodobým užíváním analgetik (drug induced headache) a je produktem nesprávné – nadměrné a nespecifické – léčby migrény (65 procent) nebo tenzní bolesti hlavy (30 procent). Jen výjimečně vzniká jiným způsobem.

Přirozenou reakcí pacienta na časté a silné bolesti hlavy je užívání stále většího množství léků, jejichž účinnost – zpočátku poměrně uspokojivá – s jejich stále častějším užíváním dosti rychle klesá. Tak se plynule rozvíjí choroba, začínající nekomplikovanou migrénou či epizodickou tenzní bolestí hlavy a pokračující kombinací obou, která postupně přerůstá v bolesti různého původu trvající 180 až 360 dní v roce, na něž analgetika účinkují jen minimálně. Naopak už samotný fakt, že pacient po dlouhou dobu (tedy více než jeden až tři měsíce, v praxi často i několik let) užívá pravidelně analgetika, vede ke stavu, kdy se tyto látky stávají každodenní součástí metabolismu.

Potom následují kompenzační změny mozkových neurotransmiterových systémů, tedy situace plného fyzického návyku - o psychické závislosti ani nemluvě. Často teprve v tomto stadiu pacienti přicházejí k lékaři a vyžadují další silnější a účinnější lék na své bolesti a nechápou absurdnost tohoto požadavku. Velmi zajímavá práce italských autorů na toto téma ukazuje, že v Evropě, USA i Japonsku probíhá onemocnění naprosto stejně. Průměrný věk pacienta je 45 let, poměr žen k mužům je 4:1 podobně jako u migrény, ze které nejčastěji vzniká. Obvyklá doba abúzu před návštěvou ve specializované poradně je 10 let a udávané množství užité “medikace” v posledních letech je 3 až 10 tablet denně.

Možnosti léčby
1.
Úplné vysazení analgetika, na které je návyk, v ideálním případě okamžité, nejlépe za pobytu na lůžkovém speciálním oddělení. Bez úspěšného zvládnutí tohoto kroku je jakýkoli léčebný plán nereálný.

2. Adekvátní léčba základního typu bolestí hlavy, které vyvolaly návyk (obvykle migréna či tenzní bolest) – taková měla být od počátku.

3. Podpůrná psychoterapie.

Autor: MUDr. Petr Dočekal