Ateroskleróza

Stravovací zvyklosti


Kategorie: Ateroskleróza Nadváha a obezita 
26.listopad 2002
Nejsilnějším rizikovým faktorem urychlujícím rozvoj aterosklerózy (zejména aterosklerózy srdečních tepen) je vedle věku tzv. dyslipémie – abnormální hodnoty krevních tuků. To není nic nového. Ale co třeba alkohol? Přispívá k ateroskleróze, nebo proti ní bojuje?

Nejsilnějším rizikovým faktorem nepříznivě akcelerujícím rozvoj aterosklerózy (zejména aterosklerózy srdečních tepen, která se projevuje ischemickou chorobou srdeční) je vedle věku tzv. dyslipémie – abnormální hodnoty krevních tuků. Mezi krevními tuky je nejznámější cholesterol.

Dnes jsou identifikovány jednotlivé podskupiny s různou prognostickou závažností. Částice LDL, a zvláště podtyp LDL III (LDL B), jsou vysoce rizikové pro vývoj aterosklerózy, hovoříme o aterogenním působení. Už jednoprocentní vzestup sérové hladiny LDL cholesterolu vede k dvou- až tříprocentnímu vzestupu výskytu ischemické choroby srdeční.

Sérové triacylglyceroly jsou obsaženy převážně v částicích VLDL, které jsou rovněž nezávislým aterogenním faktorem, naopak částice cholesterolu HDL korelují se snížením rizika aterogeneze. Snížením částic LDL, VLDL a zvýšením částic HDL bylo dosaženo poklesu úmrtí na kardiovaskulární onemocnění i celkové úmrtnosti.

Dieta proti ateroskleróze
Dietní opatření
vedoucí ke snížení hladiny LDL a VLDL a zvýšení hladiny HDL jsou chápána jako žádoucí a v některých vyspělých zemích byly zavedeny programy, které jsou finančně subvencované vládami a mají za cíl příznivě ovlivňovat lipidové (tukové) spektrum v populaci.

Nejedná se jen o širokou výchovu v oblasti dietních zvyklostí, ale o převážně o finanční dotace, které zlevňují produkty vyhovující požadavkům tzv. racionální výživy. Většina populace u nás žije v historických dietních schématech, k jejichž průlomu bude zapotřebí velké energie z odpovědných míst. Dosud je v našich obchodech stále tlačenka nebo špekáček nesrovnatelně cenově příznivější než rybí produkty. Přitom zatím nepříliš populární vegetariánská strava také příliš nepřekračuje stravovací rozpočet. Propagovat však – jak u nás někteří činí – suchý chléb je 55 let po válce a 11 let po pádu komunismu nepříliš příhodné. Realita je ale taková, že naše země patří spolu s ostatními postkomunistickými regiony na přední místa podle kardiovaskulární úmrtnosti.

Vývoj aterosklerózy brzdí tzv. antiaterogenní dieta, jejíž zásady ukazuje přiložená tabulka. Na základě jejích požadavků byly vypracovány různé intenzivní dietní režimy s redukcí denního množství cholesterolu v dietě na 300 až 100 mg na den, energetické množství tuků 30 až 20 procent. Ač jednotlivé režimy jsou doporučovány lékařem podle hladin plazmatických tuků, zásady diety proti ateroskleróze jsou výhodné pro každého, neboť nízká hladina LDL, VLDL souvisí s nízkým výskytem kardiovaskulárních fatálních i nefatálních příhod.

Jezte ryby, přežijete Eskymáky
Prvním krokem v racionální dietě je omezení živočišných potravinových produktů s výjimkou ryb. I tzv. libové vepřové a hovězí maso vykazuje 20- až 30procentní obsah tuků. Uzenářské výrobky nelze doporučit vůbec. Konzumaci drůbežího masa v malém množství lze přijmout s minimálními výhradami (kůže, podkoží). I u mléčných výrobků je nutné sledovat obsah živočišného tuku. Dále je doporučováno nahradit živočišné tuky rostlinnými, a zvláště kyselinou olejovou (olivový olej).

Rybí dieta je populární již řadu let. Její přínos je postaven na pozorování nízkého výskytu ischemické choroby srdeční u Eskymáků. Účinek antiaterogenní je komplexní, z hlediska krevních lipidů souvisí se snížením VLDL částic. Ovoce, zelenina, luštěniny a obiloviny snižují LDL i VLDL (i zde bylo referováno o poklesu výskytu ischemické choroby srdeční). Uvádí se, že vegetariánská dieta umožňuje oproti běžné stravě delší život v průměru o 10 let. V módě jsou nyní vitaminové doplňky a jiné antioxidanty. Lze je doporučit na základě prokázaného antioxidačního účinku v experimentálních studiích, který však dosud nebyl v humánní medicíně jednoznačně dokumentován. Vitaminy B, C je možné podávat v množství několikanásobku denní dávky, vitaminy E, A podle denních doporučených dávek.

Vzhledem k některým kontroverzním diskusím na téma významu poklesu HDL při dietě je výhodné připomenout, že podle dobře dokumentovaných klinických výzkumů znamená pokles HDL spolu s LDL významnou redukci výskytu kardiovaskulárního onemocnění. Pokles HDL nelze hodnotit odděleně od celého krevního lipidového spektra včetně LDL a VLDL. Pozitivní význam dietních opatření v prevenci kardiovaskulárních onemocnění je podle dosud již publikovaných informací nezpochybnitelný.

Alkohol: léčí, nebo škodí?
Alkohol se těší velkému zájmu s ohledem na prevenci aterosklerózy. Na počátku  je nutné připomenout skutečnost, že po kouření cigaret je konzumace alkoholu na 2. místě mezi ovlivnitelnými faktory zapříčiňující úmrtí. Alkohol způsobuje předčasná úmrtí při dopravních i průmyslových nehodách, násilných činech, sebevraždách, zvyšuje úmrtnost nejen na jaterní cirhózu, ale i na kardiovaskulární a nádorová onemocnění. Může snižovat kvalitu života při akutních intoxikacích, bývá vyvolávajícím faktorem chronických psychóz.

Oproti této jasné evidenci se objevily informace o blahodárném působení pravidelného užívání malého množství alkoholu s ohledem na snížení rizika vývoje kardiovaskulárního onemocnění. V současnosti existují data z primárně i sekundárně preventivních studií potvrzující skutečnost, že příjem malého množství alkoholu snižuje úmrtí na ischemickou chorobu srdeční. Je to způsobeno antiaterogenním účinkem, který spočívá ve zvýšení částic HDL cholesterolu (příznivě ovlivňující vývoj aterosklerózy) a antitrombotickém působení. Existují však i negativní zprávy. Novější epidemiologická data ukazují, že i malý příjem alkoholu může zvyšovat riziko vývoje nádoru prsu, vzniku hypertenze i mozkového krvácení. Celková úmrtnost je však při opatrné konzumaci snížena.

Názory, že příznivý účinek alkoholu na výskyt kardiovaskulárních onemocnění je omezen jen na červené víno, byl vyvrácen pozorováním, že i konzumace malého množství bílého vína, piva a destilátů snižuje také kardiovaskulární nemocnost i úmrtnost. Je možné, že červené víno má ještě navíc jiný příznivý účinek, který je dán obsahem látek s antioxidačním působením (flavonoidy), nebo se jedná jen o lepší životní prognózu určité sociální vrstvy, ve které je červené víno častěji konzumováno.

Z dosud známých informací je tedy možné souhlasit s konzumací denně množství alkoholu 20 g pro ženy a 40 g pro muže jako opatření, které doplňuje ostatní zásadnější doporučení týkající se výhodného životního stylu.

A jak je to s černou kávou
Černá káva podle některých zveřejněných informací ve větším množství (více než 4) denně zvyšuje hodnoty celkového cholesterolu. Mechanismus účinku není popsán, teoreticky lze uvažovat o nadměrné adrenergní stimulaci.

Zásady diety proti ateroskleróze
Snížení množství celkového tuku ve stravě, a to zvláště tuků živočišných, s výjimkou rybí stravy.
Zvýšení příjmu rostlinných tuků a rybí stravy.
Zvýšení příjmu složených cukrů a vlákniny (ovoce, zelenina, obiloviny, luštěniny).
Doplnění diety o vitaminy (C, B, E, A).
Při nadváze omezení energetického příjmu.

Autor: zpracováno redakčně