Klimakterium

Co je klimakterium


Kategorie: Klimakterium 
05.srpen 2002
Poslední menstruace představuje významný předěl. Od ukončení pravidelného měsíčního krvácení začíná období označované jako “menopauza” a po jednom roce se z ní stává tzv. postmenopauza.

Gustav Klimt: Trojí věk ženy (1905)
V postmenopauze je celá třetina žen a typické potíže má 80 procent z nich. Klimakterium představuje v životě ženy období přechodu z reprodukční fáze života do období reprodukčního klidu. V klasifikaci klimakteria tvoří významný předěl poslední menstruace. Od ukončení pravidelného měsíčního krvácení začíná období označované jako “menopauza”.

Trvalé vymizení menstruace znamená, že vaječníky přestaly tvořit estrogeny v takovém množství, jaké je zapotřebí k růstu děložní sliznice – podmínkou menstruace. Menopauza rozděluje období klimakteria na:

  • období před menopauzou (premenopauza),
  • období jednoho až dvou roků kolem menopauzy (perimenopauza),
  • období začínající jeden rok po menopauze (postmenopauza).

Potíže vyplývající ze snižující se tvorby estrogenů se objevují už v období perimenopauzy, ale závažnosti nabývají teprve v postmenopauze.

Zhruba třetina ženské populace se nachází v postmenopauze a typické potíže má 80 procent těchto žen. Z nich více než polovina se obrací na lékaře se žádostí o léčbu. Z těchto údajů je zřejmé, o jak rozsáhlý problém se jedná. Obtíže, které přímo souvisejí s menopauzou nebo spíše s nedostatkem estrogenů, mohou během několika let vést až k těžkému poškození zdraví v podobě infarktu myokardu, mozkové mrtvice či zlomenin na podkladě osteoporózy. To jsou již stavy, které hrozí i smrtí nebo trvalou invaliditou. Vážné ohrožení zdraví těmito metabolickými poškozeními z nedostatku estrogenů se v naší zemi týká asi 600 000 žen z celkového počtu asi 1,5 miliónu těch, které jsou v postmenopauze.

Autor: Mgr. Kateřina Vnoučková