Rostlinné omamné drogy

Psilocybinové houby (lysohlávky)


Kategorie: Rostlinné omamné drogy 
14.červen 2002
Do této skupiny patří houby obsahující jako účinnou látku psilocybin, případně psilocin. Jsou soustředěny v rodech Psilocybe, lysohlávka, Panaeolus, kropenatec a Stropharia. Mnohé z nich jsou známy i u nás.

Z historie omamných hub. Tyto houby považovali původní obyvatelé Mexika za posvátné a nazývali je “teonanacatl”, což je aztécky “boží tělo” či “boží maso”. Na území Guatemaly a některých dalších států Střední Ameriky byly objeveny zvláštní kamenné sošky hub, které pravděpodobně souvisejí s jejich užíváním. I když se v místech původu užívají po tisíce let, první vzorky těchto hub k analýzám se podařilo získat až ve 30. letech tohoto století.

Botanický popis. Mezi nejvýznamnější halucinogenní houby patří druhy rodu Psilocybe, lysohlávka, z čeledi Strophariaceae, límcovkovitých, charakteristické mimo jiné modráním dužniny. Typickým představitelem je Psilocybe mexicana, lysohlávka mexická, rostoucí v jižním Mexiku (stát Oaxaca). Z této oblasti pocházejí i P. aztecorum, lysohlávka aztécká, P. caerulescens, P. semperviva, P. yungensis aj. Další druhy tohoto rodu rostou i v Indonésii, Japonsku a Austrálii.

Také Evropa má svoje lysohlávky. Známá je Psilocybe semilanceata, lysohlávka kopinatá, která roste v celém mírném pásu, a to v lesích, převážně smrkových, ale i na lukách a pastvinách, podél cest, v příkopech a jinde. Typicky naší je P. bohemica, lysohlávka česká, která byla počátkem 50. let nalezena v údolí řeky Sázavy. Nejvíce psychoaktivních látek však má P. cyanescens, lysohlávka modrající.

Účinné látky obsažené v houbách. Hlavními účinnými složkami psilocybinových hub jsou indolové alkaloidy psilocybinpsilocin. Vzhledem k tomu, že obě látky vykazují zhruba stejnou psychoaktivitu, lze je jako halucinogeny považovat za rovnocenné.

Jak se projevují účinky. Počátečními příznaky intoxikace jsou bolesti hlavy, pocit neklidu a malátnosti, křeče, poruchy rovnováhy, třes a pocení, ale také změny nálady. Tyto pocity jsou po krátké době vystřídány celkovým tělesným uvolněním. Dochází ke zrakovým halucinacím, poruchám vnímání času a prostoru. Spolu s halucinacemi vznikají falešné představy a ukvapená rozhodnutí, která bývají příčnou nehod a úrazů.

Způsoby užití. Velmi často se houby užívají syrové, jindy se rozemílají a z drtě se připravuje odvar. Jinou možností je přidávání houby do polévek a jiných jídel, ale lze je i sušit a následně vařit v čaji, v některých případech se také kouří suché.

Autor: Prof. Ing. Pavel Valíček DrSc.