Bylinky

Peyotl


Kategorie: Rostlinné omamné drogy 
21.březen 2000
Podle archeologických nálezů se peyotl zřejmě používá k náboženským obřadům více než 3000 let.

Ježunka Williamsova
(také peyotl)
Lophophora williamsii

Z historie. Podle archeologických nálezů se peyotl zřejmě používá k náboženským obřadům více než 3000 let. Obyvatelé Střední Ameriky věřili, že jim tato rostlina zprostředkovává styk s bohy a dodnes ji považují za všelék. Ještě v současnosti uctívá peyotl přes 40 různých indiánských kmenů.

Botanický popis. Zdrojem drogy, kterou prezentuje alkaloid mezkalin, je Lophophora williamsii, ježunka Williamsova (tzv. peyotl), patřící do čeledi Cactaceae, kaktusovitých. Je to malý, nepříliš vzhledný kaktus rostoucí jednotlivě nebo v trsech. Z tlustého řepovitého kořene vyrůstá polokulovité až válcovité tělo, obvykle zploštělé na temeni. Dosahuje průměru 3 až 10 cm a výšky 1,5 až 7 cm. Modrozelené až šedozelené okrouhlé areoly jsou uspořádány v řadách

Přirozený porost peyotlu v Mexiku

a odděleny mělkými svislými rýhami. Menší růžové nebo bělavé květy vyrůstají ze středu vegetačního vrcholu. Mají krátké tyčinky, pětiklanou bliznu a lysý semeník. Plodem je bobule obsahující drobná černá semena.

Peyotl pochází z pouštních oblastí Mexika a USA (jižní Texas). Největší lokality jsou v Mexiku v aridních provincích San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, dále v Texasu ve stepních areálech výše položených oblastí, zejména Rio Grande del Norte nebo v povodí Rio Bravo.

Je peyotl jediným kaktusem s omamnými účinky? Výskyt alkaloidu mezkalinu není omezen pouze na tento druh, ale byl objeven i u dalších kaktusů, např. u rodů Trichocereus, Turbinicarpus, Ariocarpus, Obergonia, Dachycereus, Lophocereus, Stetsonia, Opuntia aj.

Peyotl s kořenem z oblasti San Luis Potosí (Mexiko)

Obsahové látky. Podle literárních údajů tvoří 30 procent z celkové sumy alkaloidů mezkalin. Ostatní významněji zastoupené alkaloidy následují v pořadí pellotin, anhalonidin, anhalamin, hordeina lophophorin. Účinnost drogy závisí na množství obsažených alkaloidů, jejichž hladina může značně kolísat v závislosti na době sběru rostliny, vlastnosti půdy, nadmořské výšce a klimatických podmínkách. Z alkaloidů obsažených v peyotlu je halucinogenně nejúčinnější mezkalin.

Jaké jsou účinky drogy. Účinek drogy, jejíž doba působení je asi 5 až 6 hodin, probíhá ve dvou fázích. Po požití drogy se velmi brzy dostavuje pocit nevolnosti, provázený bolestí hlavy, závratí a zvracením. Po jedné až dvou hodinách tyto příznaky mizí a nastupuje zvláštní euforické opojení spojené s vidinami a halucinacemi. Tyto halucinace jsou provázeny změnou vnímání, barevnými záblesky a rozmanitými, rychle se měnícími geometrickými obrazci. Intoxikovaný má zbystřené vnímání, zvláště sluch, ztrácí schopnost přesně lokalizovat polohu svého těla, čas mu probíhá buď pomalu, nebo naopak velmi rychle. Dlouhodobé užívání způsobuje vážné zdravotní poruchy, projevující se především chorobnými změnami na játrech.

Usušené části peyotlu, tzv. mezkalové knoflíky

Způsoby užití peyotlu. Drogu tvoří pouze nadzemní část kaktusu, zatímco hlavní kořen se ponechává nedotčen, aby z něho mohla vyrůst nová rostlina. Nasbíraná droga se třídí podle velikosti a tvaru, příčně řeže na části silné asi 1 až 1,5 cm a většinou následně suší. Takto upravená droga se nazývá “mezkalové knoflíky” či “koláčky”. Ty se potom žvýkají a mají chuť nasládlou a mírně pálivou. Jindy se čerstvé kaktusy melou na kamenném ručním mlýnku a pečlivě se zachycuje každá kapka šťávy, z které se připravuje nápoj.


Cactus Banner

Léčivé účinky. U Indiánů patří tento kaktus i mezi významné léčivé rostliny. Čerstvě nařezaný se přikládá na rány, spáleniny a bolavé zuby. Povzbuzuje také činnost srdce a plic, využívá se při léčbě tuberkulózy, ale i nespavosti a duševních poruch.

Autor: Prof. Ing. Pavel Valíček DrSc.