Rostlinné omamné drogy

Kata jedlá


Kategorie: Rostlinné omamné drogy 
17.prosinec 2002
Catha edulis
Z historie katy jedlé. Kata má na Arabském poloostrově a ve východní Africe svoji dlouhou historii, neboť muslimům nahrazuje alkohol, který mají zakázáno pít. Korán jim naopak umožňuje, aby užívali byliny, které jsou léčivé nebo pro jejich organismus nějak užitečné. Žvýkání katy je však v některých zemích, hlavně v Jemenu a Somálsku, velkým společenským i ekonomickým problémem, který je ale za současné situace neřešitelný.

Botanický popis katy jedlé. Catha edulis, kata jedlá, z čeledi Celastraceae, jesencovitých, je stálezelený keř nebo nízký strom dorůstající výšky 2 až 5 metrů. Listy má vstřícné i střídavé, krátce řapíkaté, s čepelí široce eliptickou, tupou a na okrajích vroubkovaně pilovitou. V úžlabí listů vyrůstají chudé vrcholíky květů, které mají pětilaločný kalich a stejný počet korunních plátků. Plod je podlouhlá tobolka, po dozrání pukající třemi chlopněmi.

Jaký je původ a rozšíření katy jedlé. Pochází pravděpodobně z hor jižní Etiopie, kde roste planě na sopečných, propustných půdách v chladnějších a vlhkých údolích, která se nacházejí až v nadmořských výškách 900 až 2400 metrů. Dnes je rozšířena v oblastech rozkládajících se mezi jižní Afrikou a Turkestánem, ale pěstování ve velkém  se omezilo na jihozápadní Arábii, severovýchodní a východní Afriku, a to zpravidla 900 až 1200 metrů nad mořem. Významnější spotřeba se však týká především Jemenu, kde podle odhadu plocha osázená katou dosahuje až 20 procent obhospodařované půdy.

Technologie pěstování. Pěstuje se na plantážích nebo roste i zplaněle, často spolu s kávovníky. V praxi se množí především vegetativně, a to řízkováním nebo hřížením. Na plantážích se rostliny v mládí zastiňují, později se pěstují na přímém slunci. První sklizeň drogy probíhá třetí až čtvrtý rok po vysazení keřů. Sklízí se pravidelně po dobu 10 až 15 let, kdy se provádí zmlazování keřů seříznutím u země.

Chemické složení katy. Listy katy jedlé obsahují pestrý soubor doprovodných látek, jako je cukr dulcit, třísloviny latex, vosk a určité množství silice, která droze propůjčuje příjemnou chuť a vůni. Toxikologicky významný je především obsah alkaloidů. Nejdříve byl objeven cathin (D-norpseudoefedrin), později L-cathinon, který má stimulační účinky srovnatelné s amfetaminem. Z dalších alkaloidů je to celá skupina látek, které se souhrnně nazývají catheduliny.

Jaké jsou účinky katy? V menším množství vyvolává vzrušení, projevující se pocitem radosti a dobré nálady, významným zvýšením životní energie, útlumem pocitu hladu a ospalosti. Při vyšších dávkách drogy je člověk družnější a hovornější, ale u chronických uživatelů se naopak projevuje apatie, neschopnost koncentrace a jakéhokoliv výkonu. Nadměrná konzumace se může projevovat i zvýšenou agresivitoupsychózami, dlouhodobé požívání pak vede k vážným fyziologickým poruchám, jako jsou ochablost celkové látkové výměny, halucinace, změny srdeční činnosti a impotence.

Jak se droga užívá? Drogou jsou mladé, křehké, zelenobílé až načervenalé výhonky a mladé listy, které se žvýkají. V některých zemích, například v Jemenu, se kata žvýká buď individuálně, nebo ve společnosti a v Somálsku vznikly k tomuto účelu dokonce tzv. katové domy (madžlís). Z jiných způsobů užití je třeba uvést nálev známý jako somálský čaj, v Etiopii se listy zpracovávají s medem na “medové těsto” nebo “medové víno”, jinde se vyrábějí i alkoholické nápoje. Staří lidé, kteří již katu nemohou žvýkat, ji používají práškovanou a rozpuštěnou ve sladkém mléce, nebo ji přidávají do cukrovinek. V některých částech Arábie se kouří sušené listy spolu s tabákem. Kata jedlá se zatím v místech rozšíření legálně pěstuje i prodává a boj proti “katomanii” je málo úspěšný. Již počátkem 60. let tohoto století navrhovala Komise OSN pro omamné jedy, aby byla kata pod mezinárodní kontrolou, což se však dosud nestalo.

Autor: Prof. Ing. Pavel Valíček DrSc.