Rostlinné omamné drogy

Durman obecný


Kategorie: Rostlinné omamné drogy 
10.květen 2002
Datura stramonium
Z historie. Halucinogenní účinky durmanu byly známy jak ve Starém, tak v Novém světě. Například v Evropě se užíval spolu s dalšími drogami k výrobě mastí pro čarodějnické sabaty. V Novém světě byl považován za posvátnou rostlinu, s níž směla zacházet pouze pověřená osoba. Některé indiánské kmeny využívaly durman také k tzv. iniciačním obřadům.

Botanická charakteristika a rozšíření. Rod Datura, durman, je zastoupen asi 20 jednoletými až víceletými bylinami z čeledi Solanaceae, lilkovitých. Lodyhy jsou větvené, listy střídavé, jednoduché a krátce řapíkaté. Květy vyrůstají jednotlivě v úžlabí listů a jsou oboupohlavné a pětičetné. Plod je tobolka na bázi se zbytky kalicha, pukající čtyřmi chlopněmi nebo nepravidelně. Obsahuje velké množství drobných semen.

Většina druhů pochází asi z Ameriky, ale původ durmanu není zcela jasný, neboť užívání bylo rozšířeno ve Starém i Novém světě. Dnes roste od tropů až do mírného pásu, včetně našich nejteplejších oblastí. U nás je nejznámější druh Datura stramonium, durman obecný, zvaný též “panenská okurka”. Je to jednoletá bylina s lodyhou lysou nebo pýřitou, přímou, větvenou a asi 0,5 až 1 m vysokou. Listy vejčité až eliptické, na bázi klínovité až mělce srdčité, špičaté a na okraji laločnatě zubaté. Kalich s nestejnými ušty, koruna 5 až 10 cm dlouhá, nálevkovitá, bílá nebo fialová. Tobolky vejcovité, 3 až 7 cm dlouhé, přímé, se čtyřmi chlopněmi, hustě chlupaté.

Porost durmanu obecného

Co jsou “andělské trubky”? V posledních letech se u nás staly velmi módními pokojovými rostlinami druhy rodu Brugmansia, např. Brugmansia suaveolens, známé spíše jako “andělské trubky”. Jsou velmi příbuzné durmanu a rostou planě v západní části Jižní Ameriky. Rostliny keřovitého charakteru dorůstají výšky až 9 metrů. Listy mají zpravidla podlouhle eliptické, velké a často chlupaté. Různě zbarvené květy jsou trubkovité a dlouhé až 25 cm. Dužnaté plody nazelenalé barvy obsahují hranatá, tmavá semena.

Jaké jsou obsahové látky? Obsahové látky jsou typické pro celou čeleď lilkovitých, neboť obsahují alkaloidy tropanové řady, tj. L-hyoscyamin, atropin a především skopolamin. Již jeho nepatrné množství skopolaminu může způsobovat psychickou tupost či spánek, nebo naopak značnou pohotovost a sdílnost. S úspěchem se využívá při kinetózách, mořské nemoci a nevolnosti na cestách.

Způsoby užití. Jak jsme se již zmínili, ve středověké Evropě byl durman důležitou součástí čarodějných lektvarů, mastí, ale i “nápojů lásky” a tzv. vykuřovadel. V řadě míst Asie platí rozemletý prášek ze semen za významné afrodiziakum a přidává se do vína i cigaret. V Tanzanii jej přidávají do piva “pombe”, aby zvýšil jeho opojný účinek. Také u Indiánů, např. Aztéků, patří durman mezi posvátné halucinogeny a z různých částí rostliny připravují opojný nápoj.

Má durman léčivé účinky? Durman patří také mezi léčivé rostliny, ale s ohledem na jeho jedovatost je třeba maximální opatrnosti. Využití má především v tradiční asijské nebo americké medicíně. Například Indové používají durmanu při léčení horeček, nádorů, kožních i nervových onemocněníprůjmu. Odvar z listů slouží při pohlavní nedostatečnosti, ale i při léčení bronchiálního astmatu.

Autor: Prof. Ing. Pavel Valíček DrSc.