Medicína

Nová jednotka intenzivní péče ve FN Bulovka


Kategorie: Aktuality 
14.září 2021

Fakultní nemocnice Bulovka (FNB) zahájila13. září 2021 provoz jednotky intenzivní péče (JIP) Urologického oddělení. Celková kapacita tohoto specializovaného pracoviště je šest lůžek. Využívána bude především pro pacienty po náročných operačních výkonech. Nemocnice tak pokračuje v rozvoji svých klíčových oborů.

 

„Naši pacienti na Urologickém oddělení často podstupují složité operace. Po modernizaci přístrojového vybavení a nedávné rekonstrukci nadstandardních pokojů je tak zřízení pracoviště poskytujícího intenzivní péči přímo na oddělení logickým krokem,“ řekl k zahájení provozu JIP ředitel FNB Jan Kvaček. Modernizaci prostor Urologického oddělení si zaslouží nejen pacienti, ale také zaměstnanci.

Nová, plně vybavená urologická jednotka intenzivní péče má celkovou kapacitu šest lůžek, z toho dvě lůžka mohou být od ostatních oddělena, pokud si to situace vyžádá. Může se jednat například o nutnost izolace od ostatních pacientů z důvodů septických komplikací apod. V rámci JIP bylo navíc vyčleněno jedno lůžko v samostatné místnosti pro případnou specializovanou péči.

„K náročnějším uroonkologickým výkonům jsou pacienti přijímáni na základě doporučení uroonkologického konzilia, které v rámci mezioborové spolupráce spadá pod Komplexní onkologické centrum (KOC) Bulovky,“ říká primář Urologického oddělení FNB MUDr. Otakar Mareš. Pacientům na JIP budou nepřetržitě monitorovány životní funkce, v rámci pooperační rekonvalescence jim bude podávána umělá výživa a prováděna intenzivní rehabilitace. V budoucnu se plánuje JIP rozšířit také o ventilované lůžko.  Jedná se o systém plného pokrytí pohotovostní služby i pro ambulantní pacienty.

Příjem prvního pacienta proběhl již 13. září 2021. Předpokládaná průměrná doba, kterou pacienti po plánovaných operacích na JIP stráví, bude od jednoho do tří dnů.

Urologické oddělení (jeden z nejvýznamnějších lékařských oborů FNB) na Bulovce bylo založeno jako vůbec první samostatné urologické pracoviště v ČR. Mimo jiné získalo akreditaci MZČR, díky které zde může být uskutečňován vzdělávací program k doplňující odborné praxi a k certifikovanému kurzu.

Dle TZ

www.bulovka.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová