Medicína

Světový den sepse – 13. září


Kategorie: Aktuality 
13.září 2021

Světový den sepse vznikl z popudu organizace Global Sepsis Alliance v roce 2012. Každý rok 13. září se po celé planetě konají akce, které mají za cíl celosvětově zvýšit povědomí o tomto problému.

Sepsí se běžně rozumí celková reakce těla na infekci, která poškozuje tkáně a orgány. Způsobit ji může většina typů mikroorganismů, včetně bakterií, plísní, virů či parazitů. Může být však vyvolána i infekcí sezónními chřipkovými viry, žlutou zimnicí, ale i COVIDem-19. Stav se může rozvinout do těžké sepse a dále do septického šoku spojeného s poruchou funkce nebo se selháváním jednoho nebo více orgánů. Označována bývá lidovým termínem také jako otrava krve. Světově je až 20 % úmrtí spojováno právě se sepsí a v závislosti na konkrétních podmínkách v dané zemi se úmrtnost pohybuje mezi 15 a 50 %. I přeživší však často trpí dlouhodobými následky, jako jsou například ztráta prstů či končetiny, špatná paměť a soustředění i posttraumatická stresová porucha.

Každým rokem se postižení na světě rozvine až u 40 milionů lidí a každý 50. člověk na sepsi zemře. Asi u jednoho procenta přeživších se vyvine celoživotní fyzická nebo psychická porucha. Vojenská zdravotní pojišťovna upozorňuje na nejběžnější příznaky, ale i potřebu řádné prevence. Jedná se totiž o zdravotní stav, kterému lze efektivně předcházet.

Sepse se často projevuje jako zhoršení některých běžných infekcí– například infekcí dýchacích cest, trávicí soustavy a močového traktu nebo ran na kůži. I to je důvod, proč nebývá diagnostikována v dostatečně raném stádiu. Mezi nejčastější příznaky patří vysoká teplota, zmatenost, nezřetelná mluva, třes, zastavení vylučování moči či silná dušnost. Pokud se začnou projevovat některé z těchto příznaků, okamžitě je nutno kontaktovat lékaře či pohotovost. Mezi nejohroženější skupiny lidí patří pacienti s oslabeným imunitním systémem. Konkrétně se jedná například o osoby starší 60 let, kojence, diabetiky a chronicky nemocné.

Prevence spočívá v předcházení samotné infekce, ať už se jedná například o řádné vyčistění řezných ran, důslednou hygienu či používání ochranných dýchacích prostředků. Díky moderní medicíně však lze celé řadě infekcí zabránit i pomocí vakcinace. Například očkování proti koronaviru je plně hrazeno ze zdravotního pojištění. Vojenská zdravotní pojišťovna nadto v rámci programu ZDRAVÍ přispívá svým dospělým pojištěncům 500 Kč a dětem 1000 Kč na jakékoliv další očkování. Dle TZ

www.vozp.cz

www.stance.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová