Medicína

Vakcíny proti chřipce 2021–2022 jsou již dostupné


Kategorie: Aktuality Očkování Doporučené očkování 
09.září 2021

Společnost Viatris, jejímž dlouhodobým cílem je prevence chřipky a podpora zdraví veřejnosti, oznámila, že během srpna 2021 uvedla na český trh první dodávku své sezónní kvadrivalentní vakcíny proti chřipce, která bude v nejbližší době dostupná u distributorů. V letošním roce se mohou proti chřipce vakcínou Influvac Tetra® poprvé očkovat i děti starší 6 měsíců.

Vzhledem k probíhající pandemii COVID-19 bude očkování proti chřipce během další sezóny důležitější než kdy předtím. Světová zdravotnická organizace (WHO) klade velký důraz na očkování sezónními vakcínami proti chřipce především u nejvíce ohrožené populace – zdravotníků, starších lidí, těhotných žen, osob s chronickými onemocněními a dětí.

Pouhá preventivní opatření zavedená kvůli COVID-19 nejsou pro ochranu před chřipkou dostatečná vzhledem k odlišným opatřením v různých zemích a potenciálnímu průběžnému rozvolňování těchto opatření v závislosti na vývoji situace spojené s COVID-19. Očkování je nejefektivnější způsob, jak zabránit infekci a závažným důsledkům způsobeným chřipkovými viry.

S vakcínami proti chřipce spolupracuje společnost Viatris s Ministerstvem zdravotnictví, regulačními orgány a dalšími účastníky. Cílem této úzké spolupráce je zajistit, aby byl český trh včas, tedy ještě před začátkem chřipkové sezóny, zásoben dostatečným množstvím našich vakcín proti chřipce. Jedině tak lze zajistit přístup k vakcíně a nejlépe vyhovět žádostem o očkování ze strany pacientů.

Influvac Tetra je léčivý přípravek určený k intramuskulárnímu podání. Obsahuje hemaglutinin a neuraminidázu. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Vakcína je hrazena pro pacienty nad 65 let a v dalších případech stanovených příslušnými právními předpisy. Vakcinační akce schválena Ministerstvem zdravotnictví České republiky dne 13. 4. 2021 na období od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022 - č.j.: MZDR 15350/2021-2/OVZ.

Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) je farmaceutická společnost nového typu. Vznikla v listopadu 2020 spojením společnosti Mylan a dceřiné společnosti Pfizer Upjohn.

Dle TZ

www.amic.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová