Medicína

Kvalita antigenních testů


Kategorie: Aktuality 
06.duben 2021

Zdravotnický koncern AxonLab se sídlem ve Švýcarsku, který má pobočku v pražských Kyjích, prokazatelně disponuje zatím nejpřesnějšími a nejrychlejšími testovacími sadami antigenních testů. Díky přístroji ExDia TRF Plus nabízí měření pacientům výsledky v případě pozitivity už od tří do maximálně dvaceti minut. V Česku nyní toto přístrojové měření využívají praktičtí lékaři i zdravotníci pro účely povinného firemního antigenního testování.

Přístrojové sady na antigeny jsou měřeny objektivně přístroji a jsou vyvinuty za pomoci nejnovějších nanotechnologií a Europiem (Eu) značených protilátek za využití přísně specifické detekce, zatímco běžné rychlotesty hodnotí lidské oko. Když dojde k reakci, která je tzv. dubiózní neboli pochybná, tak si s tím běžné rychlotesty neumí poradit. Například když při zkoumání nastane výrazná změna barvy, tak to všichni zhodnotí jako pozitivní výsledek nebo tam nedojde k výrazné změně barvy, a tím pádem je výsledek automaticky negativní.

Přesnost rychlotestů je podle odborníků diskutabilní.Antigenní testy se prokazují tzv. validační studií, kterou si většinou zařizují a financují sami výrobci těchto testů. Málokde se ale dozvíme údaj o cyklech, ve kterých byla udávaná senzitivita měřena. Češi při výběru antigenních testů zatím neberou v potaz porovnání jejich pozitivity či negativity s cykly (cT) u metody PCR, ačkoli jde o nejzásadnější ukazatel. Nejde totiž jen o údaj obecné sensitivity neboli přesnosti výsledku, ale především o poměr, k jakému cyklu PCR se daná senzitivita uvádí.

V cyklech do cT 23 je senzitivita u většiny testů velmi vysoká, blížící se 97 - 100%. S cykly do cT 27 se senzitivita snižuje na 90%, a v cyklech od cT 28 a výše je už velice nízká - u nejpřesnějších testů kolem 70 - 80%. U levnějších rychlotestů je senzitivita v těchto vyšších cT hodnotách bohužel jen kolem 50 - 60%, což je výrazný rozdíl. Jenže mnoho výrobců neuvádí vztah k cyklům PCR, k jakým byla sensitivita jejich antigenních testů měřena. A tím může dojít k zavádějící informaci o přesnosti daných rychlotestů.  

Testy od švýcarské společnosti dokáží rozpoznat, zda pacienti onemocnění covid-19 již prodělali a mají tak stále v krvi protilátky. K dispozici už jsou testovací sady na měření hladiny protilátek proti SARS-CoV-2 IgG a IgM v krvi jen z malé kapky.

Přesnost testů potvrdila také univerzitní nemocnice v Lausanne. Přístroj dokáže zachytit i malé množství viru, které není běžným testem rozpoznatelné.

Švýcarský Axonlab patří mezi významné mezinárodní dodavatele lékařských technologií, laboratorní přístrojové diagnostiky, hematologických, molekulárně-diagnostických a POC analyzátorů a softwarových řešení pro zdravotnictví na evropském trhu. Poskytuje své služby nemocnicím,  lékařským ordinacím, soukromým laboratořím i zdravotnickému a potravinářskému průmyslu. Dle TZ

www.rha.cz

www.axonlab.cz

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová