Medicína

Covid vyčerpává rozpočty všech zdravotních pojišťoven


Kategorie: Aktuality 
02.duben 2021

Více než 400 milionů korun za očkování a další stovky milionů za testování jsou reálné odhady letošních „covidových“ nákladů Vojenské zdravotní pojišťovny. K tomu je samozřejmě potřeba přičíst náklady na zdravotní péči o lidi hospitalizované s covidem-19, která je zejména u pacientů na jednotkách intenzivní péče extrémně drahá.

Opakované zprávy v médiích, že testování či očkování je zdarma nebo že je hradí stát, jsou nepravdivé. Náklady hradí zdravotní pojišťovny, což nejsou státní instituce, byť hospodaří s veřejnými prostředky. Stejně tak je mylná informace, že stát bude přispívat firmám na povinné samotestování zaměstnanců. Příspěvky půjdou opět od zdravotních pojišťoven, a to z fondů prevence, které to však může velmi rychle vyčerpat.

Jen v lednu uhradila VoZP zdravotnickým zařízením 69 milionů korun za testování, z toho 62 milionů šlo na PCR a 7 milionů na antigenní testy.  

To však bylo ještě před tím, než vláda uložila zaměstnavatelům, aby testovali své zaměstnance. Tato povinnost náklady zdravotních pojišťoven na testování skokově zvýšila. Některé firmy posílají zaměstnance do testovacích center, jiné se domluvily s laboratořemi nebo zdravotnickými zařízeními, že budou své zdravotníky posílat k nim. Zároveň si firmy mohou nakoupit tzv. samotesty pro laické použití, avšak i na ně budou přispívat zdravotní pojišťovny, pro VoZP to znamená další výdaje v řádu desítek milionů korun měsíčně.

Zdroje fondů prevence jsou limitované zákonem a zdravotní pojišťovny do nich smějí přesouvat peníze vybrané na zdravotním pojistném jen v minimálním rozsahu. Proto pojišťovny sice vyhověly žádosti ministra zdravotnictví, aby vytvořily mimořádný preventivní program, z něhož se budou hradit příspěvky firmám, avšak s podmínkou, že vláda do konce dubna prosadí novely příslušných zákonů, aby bylo možné do fondů prevence doplnit dostatečné prostředky.

V loňském roce se výdaje Vojenské zdravotní pojišťovny navýšily kvůli COVID-19 téměř o miliardu korun (přesně o 991 milionů), z toho třetinu činily náklady na testování. Není možné nenarušit stávající ekonomickou stabilitu zdravotních pojišťoven a financování celého zdravotnického systému v České republice bez toho, aby se současně řešila příjmová stránka systému a zajištění jejího dalšího průběžného financování.

Na tuto situaci upozorňuje také RPB. Např. s testováním pozitivity na COVID-19 ve firmách má RPB reálnou zkušenost z léta 2020, kdy se na Karvinsku projevilo ohnisko nákazy. RBP jako první zdravotní pojišťovna v ČR už v létě 2020 z vlastní iniciativy zahájila projekt finanční spoluúčasti na preventivním testování svých pojištěnců v rámci podniků a firem v hlavních centrech výskytu koronanákazy. V průměru to bylo 500 – 600 odběrů každý den. Na podporu testování byla vyhrazena částka v řádech milionů korun. Již tehdy se jak těžařům, tak pojišťovně potvrdil pozitivní vliv masivního testování, včasné identifikace nákazy a následného nasazení individuálních karanténních opatření.

Tento princip je bezpečný a zaměstnavateli umožňuje i v tom nejnáročnějším prostředí hospodářských činností zajistit funkčnost jednotlivých firem. Platí pouze za podmínky, je-li primárním důvodem firemního testování zodpovědnost samotných zaměstnavatelů, nikoliv povinnost daná státem s pobídkou na symbolický příspěvek ze státní pokladny.

www.vozp.cz

www.rpb213.cz

www.knowlimits.cz 


 

Autor: MUDr. Olga Wildová