Medicína

Alliance Healthcare bude distributorem vakcín AstraZeneca


Kategorie: Aktuality 
19.únor 2021

V zadávacím řízení na distributora očkovací vakcíny proti onemocnění COVID-19 od společnosti AstraZeneca, byla zdravotními pojišťovnami vybrána společnost Alliance Healthcare s.r.o. Veřejnou zakázku zadávaly všechny zdravotní pojišťovny společně ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, které zajišťuje nákup vakcín.

„Jsem rád, že se nám společně, v krátkém čase, povedlo zajistit distributora pro další typ vakcíny, a to transparentně a za výhodných podmínek,“ uvedl k výběrovému řízení ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.

Podle slov ředitele Svazu zdravotních pojišťoven České republiky se považuje spolupráce, která probíhá mezi všemi zdravotními pojišťovnami v České republice při výběrových řízeních na distributory očkovacích látek proti nemoci COVID-19 za příkladnou a vysoce kooperativní.

Do výběrového řízení na distribuci očkovací látky proti onemocnění COVID-19 od společnosti AstraZeneca podalo nabídku celkem pět společností: Be Bridge a.s., PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., PHARMOS, a.s., Avenier a.s., Alliance Healthcare s.r.o.

Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena za distribuci jednoho balení vakcín (1 logistická jednotka = 100 ks očkovacích dávek). Účastníci výběrového řízení museli splnit kvalifikační požadavky. Těmi byly mj. bezpečné nakládání s očkovacími látkami a zajištění jejich přepravy do jednotlivých očkovacích míst podle požadavků krajských koordinátorů očkování po celé České republice. Společnost Alliance Healthcare s.r.o. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a současně nabídla i nejnižší cenu za distribuci jednoho balení vakcín, která je 201 Kč bez DPH.

Se společností Alliance Healthcare s.r.o. nyní bude uzavřena rámcová smlouva a stane se tak smluvním distributorem očkovacích vakcín společnosti AstraZeneca v České republice, a to pro všechny zdravotní pojišťovny. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky zároveň zahájila přípravu výběrových řízení na zajištění distribuce dalších očkovacích látek proti onemocnění COVID-19. Současně a s maximální mírou intenzity pokračují kroky k zajištění distribuce dalších vakcín (Johnson & Johnson, Novavax, CureVac), a to ve vazbě na jejich postupné schvalování Evropskou agenturou pro léčivé přípravky. Výběrová řízení jsou zdravotními pojišťovnami realizována s důrazem na maximální rychlost a zkrácení všech zákonných lhůt s cílem zajistit bezproblémovou distribuci všech vakcín.

Společnými zadavateli byli

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

213 - RBP, zdravotní pojišťovna

Dle TZ

www.vzp.cz

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová