Medicína

VZP dává příspěvek na psychosociální podporu


Kategorie: Aktuality 
19.únor 2021

Už dva měsíce si mohou klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny požádat v rámci pilotního projektu o příspěvek na psychosociální podporu. Doposud tak učinilo téměř 2 000 lidí, a to nejčastěji ve věku 30 až 50 let. Žádat o příspěvek je možné do konce května 2021.

„Zájem ze strany klientů VZP o zapojení do projektu je zatím podle očekávání. Potvrzuje se totiž smutný fakt, že v obtížné covidové době stoupl výskyt duševních onemocnění, a rychlé rozpoznání a řešení těchto obtíží je zásadním krokem pro prevenci.“

Právě VZP, jako jediná zdravotní pojišťovna, nabízí finanční příspěvek pro klienty, kteří potřebují psychosociální intervenci. Zájemci musí u vybraného terapeuta absolvovat vstupní konzultaci, na které vyplní dotazník, na jehož základě odborník rozhodne, zda budou v sezeních pokračovat. VZP přispívá klientovi na max. 10 sezení, na každé sezení částkou 700 Kč. O poukaz v tomto pilotním projektu si zatím zažádalo 1 800 klientů VZP. Pojišťovna současnou situaci klientů vnímám jako svůj další závazek – zapůsobit na širokou společnost s apelem, že vyhledání odborné pomoci není nic, za co by se měl kdokoli stydět. Naopak – duševní hygiena, klid a pohoda je jednou z cest, jak tuto nepříznivou dobu snáz překonat.

Nejčastěji se žádosti o poukazy posílaly z Prahy, a to ve 43 %. V 17 % případů pak z Brna. Největší skupinu tvořili lidé ve věku 30 až 50 let (50 %), druhou nejpočetnější skupinou jsou lidé od 18 do 30 let (39 %). V jedenácti procentech případů se jedná o lidi nad 50 let. Zajímavostí je, že v 79 % případů si o příspěvek na psychosociální podporu požádaly ženy. Je vidět, že aktuální situace spojená s koronavirovou pandemií je velmi náročná také pro mladší klienty. Nelze podléhat iluzi, že si mladí poradí lépe. Psychosociální pomoc musí být dostupná všem věkovým skupinám stejně.

Nový pilotní projekt je zaměřen na problémy související s COVID-19. Podle studie Národního ústavu duševního zdraví totiž stoupl v této době výskyt duševních onemocnění z 20 % na 33 %. Cílem je pomoci klientům, kteří se v současné době potýkají s psychickými obtížemi a váhají, zda navštívit psychoterapeuta. Odkládání pomoci v této oblasti může vyústit až v chronické obtíže. Je důležité, aby lidé pečovali o své psychické zdraví a své problémy řešili včas. Maximální možná částka příspěvku na psychosociální podporu je 7 000 korun na 10 sezení. Za 2 měsíce o něj zažádalo: 21 % mužů a 79 % žen. Více informací o všech příspěvcích VZP na www.vzp.cz/prispevky.

Dle TZ

www.vzp.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová