Medicína

Stříbro v současné medicíně i ošetřovatelské péči


Kategorie: Aktuality 
23.únor 2021

Stříbro postoupilo v současné době do období své renezance se svými antibakteriálními a antimykotickými účinky. V období narůstající rezistence patogenů na celou řadu a celé skupiny antibiotik a antimykotik a současně se zvyšujícími se údaji o vzniku sepsí a o jejich letalitě poskytuje jeho místní užití a uplatnění velmi slibné doplnění.

Vztahuje se to i na trendy v perioperační a intenzivní medicíně, která je konfrontována s kmeny ESBL+, s produkcí karbapenemáz, se zúžením účinnosti antimykotik pouze na kaspofungíny. Situace dokonce podnítila vznik nového akronymu MDRD – multidrug resistance disease s nepříznivými výsledky, nutnými izolacemi a značně zvýšenými náklady na léčbu apod.

Stříbro má i v nepatrné koncentraci antibakteriální účinky ve vodě, a to v poměru deseti částic na miliardu objemu - viz: Lloyd, J, Mitchinson, J: Kniha všeobecné nevědomosti, 2006. Autoři ve svém bestselleru popisují, že již v 5. století před n.l. Herodotos zaznamenal, že král Kýros Veliký cestuje s vlastní zásobou vody ze zvláštního potoka, převařenou a zapečetěnou ve stříbrných nádobách. Ve starověkém Římě si prominentní účastníci velkých hostin oplachovali ruce ve vodě, čerstvě nalité do stříbrných mís u stolů a lehátek. Na dně starých studní se často nacházejí stříbrné mince…  empirické počínání o řadu staletí předcházelo dobu objevení bakterií jako patogenů.

Pojem „modrá krev“ neměl ve středověku nic společného s dyshemoglobinemií nebo cyanózou. Vznikl po pozorování aristokratů, kteří preventivně užívali perorálně stříbro, což vedlo k namodralému zbarvení kůže.

Mnoho kolegů a kolegyň, porodních asistentek ještě osobně pamatuje doby, kdy argentnitrát v roztoku byl například prevencí gonokokové infekce novorozence při porodu per vias naturales a ochranou prsních bradavek před infekcí u kojících nedělek.

Stříbro překročilo ve 21. století rámec klenotnictví i zdravotnictví – vlastně specifické preventivní medicíny a vstoupilo s masivní reklamou např. i do textilních a obuvnických výrobků ve sportovních i zcela civilních odvětvích. V současné době Evropská unie od 1. ledna 2010 zakázala vnitřní užívání koloidního stříbra pro riziko převažujícího nežádoucího účinku – vzniku argyrie – v poměru k přínosu.

Stříbro zůstává v místním užití, ve speciálních ošetřovacích materiálech; je tím schopno snížit MIC (minimální účinnou koncentraci) systémově podávaných antibiotik a antimykotik – což má v dnešní medicíně velký až zásadní význam.

Z referátového výběru doc. MUDr. Jarmily Drábkové, CSc.

Autor: MUDr. Olga Wildová