Medicína

Lékaři nabízejí pomoc s dg. poruchy čichu


Kategorie: Projevy chřipky Aktuality 
30.říjen 2020

Porucha čichu je v současnosti řazena k základním příznakům COVIDU-19. Typicky se objevuje u jinak bezpříznakových pacientů, obvykle v mladší či střední věkové skupině. „V nynější koronavirové vlně se s poruchou čichu setkáváme ještě častěji než na jaře,“ upozorňuje prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole. Lidé s poruchou čichu se nyní mohou sami vyšetřit pomocí parfémovaných fixů, které jsou k dostání zdarma.

Poruchu čichu udává na základě metaanalýz více než 60 % osob, které se nakazily virem SARS-CoV-2. Může se jednat o jediný symptom, kterým se onemocnění projevuje, proto se jedná o důležitý varovný signál. Pacienti, u kterých v současné době vznikne porucha čichu a chuti bez zřejmé příčiny, proto musejí být testováni na COVID-19. Porucha čichu se v souvislosti s koronavirem typicky vyskytuje u mladších jedinců s lehkým nebo bezpříznakovým průběhem, zatímco pacienti na jednotkách intenzivní péče poruchu čichu udávají daleko méně často. Jinak nevysvětlitelná porucha čichu může být spojena i s ostatními hlavními příznaky CO-19, tedy s dušností, kašlem a podobně.

V nynější koronavirové vlně se porucha čichu objevuje ještě častěji než na jaře. Proto je zde snaha pacienty informovat o příznacích, prognóze a možnostech léčby při přetrvávajících obtížích. Nabízí se pacientům možnost samovyšetření čichu pomocí parfemovaných fixů. Přestože pacienti často vnímají poruchu čichu jako úplnou (anosmie), jedná se obvykle pouze o částečnou poruchu čichu (hyposmie), což je prokazatelné právě vyšetřením pomocí parfémovaných fixů. (Prof. Plzák s dalšími kolegy z rinologické skupiny České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP se zapojuje v rámci Evropské rinologické společnosti do celoevropských studií věnujících se poruchám čichu v souvislosti s COVIDEM-19).

Základním léčebným postupem je čichový trénink, až další v pořadí je farmakologická léčba, kterou musí vést lékař. Čichový trénink se ukazuje jako úspěšný a probíhá tak, že pacient čichá dvakrát denně minimálně po dobu pěti minut ke čtyřem vůním (růže, eukalyptus, hřebíček, citrón). Trénink je doporučeno provádět dlouhodobě, alespoň po dobu 32 týdnů.

Dobrou zprávou je, že pouze u cca 10 % postižených porucha čichu přetrvává déle než čtyři týdny. Tím se COVID-19 výrazně liší od poruch čichu po jiných virózách, u kterých dochází ke spontánní úpravě jen přibližně v jedné třetině případů. Podrobnější informace, návod, jak získat sadu parfémovaných fixů, návod na rehabilitaci pomocí čichového tréninku a pacientské dotazníky, prostřednictvím kterých se mohou zájemci zapojit do stále probíhajících studií jsou na https://cich.info/.

Dle TZ

www.lf1.cuni.cz

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová