Medicína

Speciální bonus RBP „Klíšťová encefalitida“


Kategorie: Aktuality Očkování 
26.červen 2020

Zdravotní pojišťovna RBP připravila další aktivitu, zaměřenou na podporu prevence u dětí a mládeže do 18 let, a to formou očkování. Speciální bonus "Klíšťová encefalitida" je časově omezený a platí od 1.června do 30. září 2020.

Dětem, které budou proti klíšťové encefalitidě naočkovány v tomto období, uhradíme náklady na očkování v plné výši, a to nad rámec jejich ročního limitu ve výši 1 tisíce korun. K proplacení pak budeme potřebovat účtenku s datem 1.6. – 30. 9. 2020, kterou nám do RBP musí doručit nejpozději do 30. září 2020. Další podmínkou je, že účtenka nesmí být starší více než dva měsíce. Po skončení tohoto období již nebude možné bonus nárokovat.  Podrobnosti pro žadatele na webu rbp213.cz .

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším výskytem klíšťové encefalitidy. V roce 2019 se opět navýšil meziroční počet osob nakažených klíšťovou encefalitidou, a to na 774 případů, což je nejvíce za posledních 8 let.

Pojištěncům RBP doporučujeme, aby prevenci nepodceňovali a nechali se u svých praktických lékařů proti klíšťové encefalitidě naočkovat. Na očkování není nikdy pozdě. V průběhu letních měsíců se využívá tzv. zrychlené očkovací schéma, kdy jsou podány 2 dávky očkovací látky s odstupem 14 dnů a již tyto 2 dávky zajišťují ochranu před nákazou.

RBP standardně přispívá na očkování proti klíšťové encefalitidě částkou do 1 tisíce korun. Děti a senioři mohou využít i slučování finančních příspěvků od rodinných příslušníků, přátel a známých, a to až do částky 10 tisíc korun.

V roce 2019 konkrétně přispěla na očkování více než 10 tisícům svých pojištěnců, z čehož polovinu tvořily děti a mládež do 18 let. Letos bonusový příspěvek prozatím využily 4 tisíce klientů. Dle TZ

www.rbp213.cz

www.knowlimits.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová