Medicína

Těžké úrazy páteře při sportu přibývají


Kategorie: Aktuality Úrazy dětí 
23.červen 2020

S poraněním míchy po úrazu se v roce 2019 léčilo na spinálních rehabilitačních jednotkách 131 osob, v roce 2018 to bylo 123 osob. Vyplývá to z nejnovějších statistik, které zpracovaly spinální rehabilitační jednotky. Z hlediska příčin úrazů došlo k nárůstu poranění míchy při sportu (14 oproti 4), zatímco pádů a autonehod bylo zhruba stejně jako v předchozích letech.

Na tuto skutečnost se rozhodla reagovat Česká asociace paraplegiků, která ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa dlouhodobě provozuje projekt prevence úrazů mládeže BanalFatal!. Protože z důvodu pandemie COVID-19 nemohly probíhat pravidelné besedy se žáky škol, vzniklo edukativní video s hercem Hynkem Čermákem, které bude ještě před prázdninami distribuováno do škol. „Čísla za minulý rok bohužel ukázala, že si při sportu přivodilo úraz míchy více osob než za rok 2018. A nejvíce se sportuje v létě. Proto je velmi důležité právě v této době opět připomenout (nejen) mladým důležitou prevenci,“ zdůrazňuje ředitelka České asociace paraplegiků – CZEPA.

Prevence je pro Kooperativu rovněž klíčovým tématem, proto dlouhodobě podporuje i projekt BanalFatal!. Chce, aby si děti uvědomily, že stačí jedna vteřina a může se jim změnit život. Doporučuje ukázat dětem video s Hynkem Čermákem doma nebo ve škole.  Ředitelka Nadace Kooperativa věří, že děti po shlédnutí videa budou opatrnější.

V novém edukativním videu s populárním hercem Hynkem Čermákem se děti a mládež dozvědí, jak se efektivně chránit před úrazem páteře, jak vlastně páteř a mícha fungují, proč mívají úrazy míchy fatální následky a jak poskytnout první pomoc. Toto důležité téma nabývá na důležitosti před prázdninami, které jsou bohužel obdobím častých úrazů mladých lidí.

Problematice prevence úrazů mládeže se herec Hynek Čermák věnuje dlouhodobě. Stále má v oblibě adrenalinové aktivity, ale je zároveň otcem. Proto také vystoupil v tomto videu. Doufá, že mladé lidi video osloví a budou při sportu opatrnější.

BanalFatal! je program prevence úrazů páteře a míchy zaměřený nejen na žáky základních škol. Smyslem je upozornit děti a mladé formou besed, že mnohdy velmi banální situace, jako skok do vody, pád na lyžích, nebo nevinné uklouznutí může způsobit doživotní následky. Poškození míchy bývá neměnné a trvalé. Je třeba myslet na to, jak křehká a zranitelná je páteř, a co následuje po poškození míchy – většinou trvalé ochrnutí. 

„Dva z našich lektorů jsou po úrazu páteře na vozíku a často jsou děti na seminářích překvapené, jaká banální činnost je na něj dostala. Dochází u nich k „aha“ momentu a uvědomění, že nejsou nezranitelné,“ shrnuje přínosy besed koordinátorka projektu. 

České asociace paraplegiků byla založena v únoru roku 1990 jako Svaz paraplegiků, hájící práva lidí po poranění míchy. V roce 1994 Svaz paraplegiků založil Centrum Paraple, které se v roce 2010  osamostatnilo a v roce 2011 se přejmenovalo na Českou asociaci paraplegiků –CZEPA. Mezi dlouhodobé služby patří odborné zdravotní a sociální poradenství a mezi nově nabízené služby asociace patří například startovací byty, tréninkové bydlení pro tetraplegiky, VozejkMap – aplikace mapující bezbariérové místa v ČR, komunitní a informační portál Vozejkov.cz, Hvězdný bazar – tréninkové pracoviště či preventivní program pro mládež BanalFatal! V roce 2018 vznikla služba Peer mentoring – zkušení vozíčkáři provázejí lidi po poranění míchy v nové těžké životní situaci. Dle TZ

www.czepa.cz

www.koop.cz

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová