Medicína

Obavy z šedého zákalu jsou zbytečné


Kategorie: Aktuality 
20.květen 2020

Katarakta čili šedý zákal, je celosvětově nejčastější příčinou slepoty u starších lidí. Ve věku nad 65 let se týká dvou třetin obyvatel, ve skupině nad 75 let je ještě většího počtu. Na počátku se projevuje mírným zakalením čočky, které nemusí vidění výrazně ovlivňovat, ale postupně se vyvíjí v závažné onemocnění. Současná medicína však tento stav umí léčit.

Šedý zákal je porucha průhlednosti oční čočky, která snižuje kvalitu vidění. Může se objevit kdykoliv. V mladším věku se vyskytuje méně, zpravidla jako následek úrazu, užívání určitých léků nebo jako součást jiného onemocnění. Katarakta může být i vrozená – zpravidla jako důsledek zevních vlivů v době těhotenství matky. Protože je součástí přirozeného stárnutí oka, většinou se objevuje u starších lidí, kterých v současnosti přibývá.

V nejrozvinutějších zemích operaci šedého zákalu, která je jedinou možností léčby, má každý čtvrtý člověk. Zkalená čočka je při ní nahrazena umělou, průhlednou. K operaci se přistupuje zpravidla v momentě, kdy se horší vidění stává pro člověka zdrojem významných každodenních obtíží, což je individuální. „Odkládat operaci není rozumné,“ říkají odborníci. S pokročilým šedým zákalem stoupá procento komplikací, pooperační rehabilitace bývá horší a delší. S horším viděním bývá pacient ohrožen úrazem, nevnímá dobře barvy, neměl by řídit auto, má horší kvalitu života. Operace pacienta nijak nezatíží, proto není důvod zákrok odkládat.

Operaci předchází pečlivé oční vyšetření, základní interní předoperační vyšetření a také konzultace s lékařem, který nabídne varianty řešení. K nim patří především možnost volby umělých nitroočních čoček, které jsou při operaci do oka mikrochirurgicky implantovány.  „Lékař doporučí pacientovi nejvhodnější varianty, konečné rozhodnutí, jakou nitrooční čočku zvolit, je ale na pacientovi. Lékař vybírá dle lékařské indikace i toho, zda je oko jinak zdravé, nebo je nutné přihlížet k dalším chorobám,“ upřesňuje primářka kliniky Lexum v Brně.

Pojišťovny hradí základní typ nitrooční čočky, samozřejmě i základní čočky jsou na klinikách z vynikajícího materiálu a velmi kvalitní. Pokud ale pacient požaduje dokonalejší vidění, volí si čočku asférickou a v případě, že má astigmatismus, čočku asférickou torickou. Se všemi těmito čočkami vidí pacient ostře na jednu vzdálenost. Pokud se chce zbavit i brýlí na střední vzdálenost a do blízka, volí dále čočku víceohniskovou nebo trifokální.

Pacient by měl být před operací ve stabilizovaném zdravotním stavu a v psychické pohodě. Proto mohou pacienti před zákrokem užívat anxiolytika (léky na zmírnění strachu). Výkon probíhá v místním znecitlivění kapkami a trvá krátkou dobu, cca 15 minut. Po operaci pacient odchází s doprovodem domů. Den po operaci jde na kontrolu ke svému očnímu lékaři. Vidění je většinou už druhý den dobré. Pacientům se doporučuje, aby se zhruba měsíc po operaci vyhýbali fyzicky těžké práci a sportu. Nedoporučuje se koupání v bazénech, koupalištích, saunách atd. Ženy by si neměly líčit oči. Lehké domácí práce, sledování televize, práci s počítačem a čtení může pacient dělat od druhého dne po operaci.

U některých pacientů se šedý zákal objevuje jen na jednom oku – operuje se tedy jen postižené oko. V případě šedého zákalu na obou očích, se zákrok provede nejprve na jednom a s odstupem 1–2 týdnů pak i na druhém oku.

Síť očních klinik Lexum poskytuje díky specializovaným lékařským týmům a nejmodernějšímu přístrojovému vybavení komplexní odbornou péči ve všech oblastech očního lékařství. Výborné postavení klinik v rámci České republiky tvoří více než 25letá historie, více než 500.000 provedených úspěšných zákroků a odborný tým lékařů, optometristů a zdravotních sester, ale především nadstandardní a individuální přístup ke každému pacientovi. Dle TZ

www.focus-age.cz

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová