Medicína

Vývoj prvních přípravků k léčbě fibrotizujících procesů


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
14.únor 2020

SpolečnostBoehringer Ingelheim společně s Enleofen Bio Pte. Ltd. („Enleofen“) oznámila v lednu 2020 akvizici celosvětových výhradních práv k předklinické platformě Enleofen cílené proti interleukinu 11 (IL-11). Obě společnosti budou spolupracovat na vývoji prvních přípravků z třídy inhibitorů IL-11 na celou řady fibrotizujících zánětlivých onemocnění. Nové partnerství spojuje odborné znalosti a ucelenou platformu léků proti fibrotizujícím procesům na straně Boehringer Ingelheim s odbornými znalostmi v oblasti biologie IL-11 a rozsáhlým portfoliem léčebných protilátek cílených na signalizační dráhu IL-11 na straně Enleofen.

Cytokin IL-11 je bílkovina, která slouží některým buňkám ke komunikaci a významně se podílí na fibrotizujících zánětlivých onemocněních. Inhibice IL-11 prokazatelně brání postižení celé řady orgánů (jater, plic, ledvin, oční sítnice, střev, srdce a kůže). Inhibitory IL-11 v předklinických studiích dokázaly zabránit vzniku zánětu a fibrózy, zvrátit průběh onemocnění a normalizovat funkce postižených orgánů.

Enleofen vznikla odloučením z kardiocentra National Heart Centre Singapore (NHCS) ze skupiny center zdravotnické organizace SingHealth a lékařské fakulty Duke-NUS Medical School při univerzitním centru SingHealth Duke-NUS Academic Medical Centre (AMC) v Singapuru. Je výhradním vlastníkem licencí k řadě patentů a léčebných protilátek získaných od AMC při založení v roce 2017. Enleofen vybudovala rozsáhlou platformu protilátek proti IL-11 a posunula program vývoje léků směrem ke klinické fáze. Boehringer Ingelheim nyní ve spolupráci s vědci z AMC platformu použije k dalšímu vývoji a urychlení klinické fáze. Počáteční důraz se klade na nové přípravky k léčbě NASH a IPP, které patří k hlavním terapeutickým oblastem Boehringer Ingelheim, s možností rozšíření na další fibrotizující zánětlivá onemocnění, kde hraje IL-11 zásadní úlohu.

Boehringer Ingelheim akvizicí programu IL-11 od Enleofen posiluje hlavní portfolio, které zahrnuje účinné přípravky k léčbě několika fibrotizujících procesů a zároveň léky na jednotlivá onemocnění. Tím lze dosáhnout lepšího terapeutického účinku a využít přitom zkušenost s nintedanibem v léčbě fibrotizujících plicních procesů. Společnost nese výlučnou odpovědnost za klinický, regulatorní a komerční vývoj licencovaných přípravků. Cílem farmaceutické společnosti Boehringer Ingelheim, která se zaměřuje na výzkum, je zlepšování zdraví lidí i zvířat. Soustředí se přitom na onemocnění, pro která dosud neexistují žádné uspokojivé možnosti léčby.

www.boehringer-ingelheim.com

Enleofen je singapurská biotechnologická společnost, která vyvíjí první léčebné protilátky k léčbě fibrotizujících zánětlivých humánních onemocnění. Za počátečními vědeckými objevy a validací lékových cílů stáli Stuart Cook a Sebastian Schäfer z kardiocentra National Heart Centre Singapore (NHCS) ze skupiny center zdravotnické organizace SingHealth a lékařské fakulty Duke-NUS Medical School.  www.enleofen.com

 Dle TZ

www.amic.cz

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová