Medicína

Fresenius Medical Care posiluje IT zabezpečení


Kategorie: Aktuality 
14.únor 2020
Jak ukázal nedávný kybernetický útok na benešovskou nemocnici, mělo by být zabezpečení dat pacientů jednou z priorit ve zdravotnictví. Společnost Fresenius Medical Care provozující v České republice 25 dialyzačních středisek, kde se léčí s chronickým selháním ledvin téměř 1700 pacientů, investovala v posledních měsících do zabezpečení sítí miliony korun a tyto investice budou pokračovat

V uplynulých měsících provedl IT tým společnosti Fresenius Medical Care komplexní upgrade prvků aktivní ochrany sítě a zavedl takzvaný management zranitelnosti sítě (vulnerability management), jehož prvořadým cílem je ochránit citlivá data pacientů. Snaží se tak budovat silnou infrastrukturu s ohledem na aktuální trendy v bezpečnosti sítí a minimalizovat tak riziko napadení sítě Medical Care. Uvědomují si, že často je vinou neznalost zaměstnanců, proto nyní společnost rozšiřuje digitální akademii, která formou názorných videí edukuje zaměstnance v oblasti IT bezpečnosti.

Data pacientů dialyzačních středisek společnosti Fresenius Medical Care jsou chráněna rovněž proti ransomware, tedy škodlivému softwaru, která nedávno napadl síť benešovské nemocnice nebo OKD. A nedílnou součástí komplexního řešení IT zabezpečení je i pravidelné zálohování všech dat, a to minimálně jedenkrát denně, spojené s ochranou těchto záloh, segmentací sítě a automatickým aktivním monitoringem jakýchkoli bezpečnostních incidentů v rámci sítě.

Bezpečnost dat  pacientů je pro společnost prioritou, proto investuje nemalé finanční prostředky do zabezpečení sítí i zvyšování povědomí zaměstnanců o případných hrozbách. Také v tomto roce plánuje pro tuto oblast další investice. Dle TZ

www.fmc-ag.com

www.freseniusmedicalcare.cz.

www.nephrocare.cz.

 

Autor: MUDr. Olga Wildová