Medicína

Nadační fond profesora Charváta


Kategorie: Aktuality 
13.únor 2020

Koncem ledna 2020 proběhlo zasedání Správní rady Nadačního fondu profesora Charváta, který podporuje především III. interní kliniku VFN a 1. LF UK v Praze. Po úmrtí zakladatele Nadačního fondu, profesora MUDr. Josefa Marka, DrSc., byl novým předsedou Správní rady zvolen profesor MUDr. Richard Češka, CSc.

Nadační fond prof. Charváta přispěl od svého založení na rekonstrukci kliniky (zlepšení komfortu pro pacienty) i modernizaci přístrojového vybavení prostředky ve výši desítek milionů korun. Na zasedání byly vytyčeny hlavní úkoly NF pro příští období. NF se bude spolupodílet na přestavbě Metabolické jednotky (rekonstrukce bude primárně financována VFN) a jako další investice jsou prioritou zakoupení kvalitního, expertního ECHO kardiografického přístroje a denzitometru pro diagnostiku osteoporózy a dalších osteopatií.

Vše je v souladu s hlavním zaměřením kliniky. Tedy od endokrinologie včetně vzácných onemocnění po metabolická onemocnění hromadného výskytu a jejich kardiovaskulární komplikace. Nadační fond i klinika samozřejmě budou tak jako v minulosti hledat další prostředky i pro zajištění zahraničních stáží mladých lékařů i výzkumných pracovníků ke zvýšení jejich kvalifikace.

Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA., přednosta III. interní kliniky, Kliniky endokrinologie a metabolizmu 1. LF UK a VFN, Praha

Dle TZ

www.cisweb.cz

www.interna-cz.eu

Autor: MUDr. Olga Wildová