Medicína

Dopis ČLK ministryni Maláčové


Kategorie: Aktuality 
13.prosinec 2019

Česká lékařská komora žádá ministryni Maláčovou o stanovení přechodného období v délce jednoho roku při zavádění povinných eNeschopenek.

Vážená paní ministryně,

na základě širokého konsensu členů České lékařské komory a v souladu se závěry porady předsedů okresních sdružení ČLK, která se konala dne 12. 12. 2019, se na Vás obracím tímto otevřeným dopisem s žádostí o stanovení přechodného období v rámci povinnosti vystavovat potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti pouze v elektronické podobě, tzv. eNeschopenky.

Z dosavadních zkušeností s elektronizací zdravotnictví a se zaváděním neodzkoušených systémů se poskytovatelé zdravotních služeb obávají, že ani v případě eNeschopenek nebudou schopni tuto povinnost od 1. 1. 2020 řádně plnit.

Ujišťuji Vás, že se z naší strany nejedná o odmítnutí plnění zákonem uložené povinnosti, ale jde nám především o to, aby pacienti od ledna 2020 nepřišli o nemocenské dávky kvůli nefunkčnosti systému eNeschopenka, případně kvůli tomu, že si poskytovatelé zdravotních služeb celý systém neměli možnost řádně vyzkoušet.

Vzhledem k tomu, že do konce roku 2019 zbývají pouhé tři týdny a za deset dní začínají vánoční svátky, vyzvali jsme poskytovatele zdravotních služeb k tomu, aby se vybavili novými formuláři pro vystavování potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti v listinné podobě.

Vážená paní ministryně, dovoluji si Vás tímto jménem lékařek a lékařů, kteří jsou členy České lékařské komory, veřejně požádat o záruku, že po dobu trvání přechodného období, které navrhujeme v délce jednoho roku, nebudou žádným způsobem sankcionování poskytovatelé zdravotních služeb, kteří budou potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti vystavovat klasickým způsobem, tedy prostřednictvím nových papírových formulářů.

Věřím, že naší žádosti vyhovíte a doufám, že systém elektronických neschopenek začne postupně během roku 2020 fungovat a že naplní očekávání, které do jeho zavádění vláda vkládá.

S uctivým pozdravem

MUDr. Milan Kubek,
prezident České lékařské komory

www.clk.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová