Medicína

Mezinárodní den dobrovolníků – 5. 12.


Kategorie: Aktuality Rakovina 
05.prosinec 2019

U příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků připomíná nezisková organizace Amelie, z.s. významné výročí akreditace svého dobrovolnického programu, který již více než deset let pomáhá lidem s rakovinou i jejich blízkým žít běžný život. Tato pomoc se neobejde bez dobré vůle a ochoty desítek dobrovolníků.

Bezplatné služby odborného psychologického a sociálního poradenství pro onkologicky nemocné a jejich blízké nabízí organizace zejména prostřednictvím svých Center a díky Lince Amelie, která má celorepublikové pokrytí. Součástí této psychosociální pomoci je i akreditovaný dobrovolnický program především na onkologických pracovištích různých nemocnic.

Dobrovolníci Amelie navštěvují pacienty i několikrát za týden. Tráví s nimi čas u lůžka, připravují pro ně zajímavé aktivity nebo jim poskytují bezplatné občerstvení a informace na ambulancích. „Dobrovolníci jsou nám velkou oporou také při aktivitách s klienty v Centrech a při různých akcích pro širší veřejnost. Poskytují svůj čas a energii nemocným nezištně a my si toho velmi vážíme. Ročně vykonají několik tisíc kontaktů s potřebnými. Získáváme pozitivní zpětné vazby na naši činnost nejen od nemocných, ale i od zdravotníků a veřejnosti,“ upřesňuje Michaela Čadková Svejkovská, ředitelka Amelie.

Oblast dobrovolnictví v nemocnicích sice patří mezi jednu z těch nejtěžších, přesto se zájem o dobrovolnické zkušenosti stále zvyšuje. Mezi zájemci o dobrovolnictví v Amelii je vítán každý, kdo dosáhl zletilosti a má chuť se zapojit. Dobrovolníci, kteří chtějí působit v programu pro pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým, však musí absolvovat odborné školení a uzavřít dobrovolnickou smlouvu. Bezpečná dobrovolnická činnost pro všechny je totiž na prvním místě. Jde však o zkušenost, která často oslovuje nejen dobrovolníky z řad pracujících, seniorů, ale i mladých lidí.

Při příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků, který se celosvětové připomíná ke dni 5. prosince, vyjadřuje Amelie poděkování svým dobrovolníkům i jejich podporovatelům. Mezi tradiční akci organizace patří i mikulášská nadílka pro pacienty na onkologických odděleních nemocnic a klinik.

Letos 2019 si dobrovolnický program Amelie připomíná i významné výročí své akreditace. Myšlenka dobrovolnictví na onkologii se začala formovat díky Pavle Tiché, zakladatelce Amelie a onkologicky nemocné, již v roce 2007 ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. V roce 2009 vyústilo toto úsilí v akreditaci dobrovolnického programu Amelie u Ministerstva vnitra ČR a jeho rozšíření na další působiště. Mezi ty patří zejména nemocnice v Praze, Středočeském kraji a v Olomouci. Zde lze dobrovolníky Amelie pravidelně potkávat na lůžkových částech onkologických klinik a oddělení, hemato-onkologických a onkologických ambulancích i na onkologické paliativní jednotce. Dle TZ

www.amelie-zs.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová