Medicína

Vapování je reálnou alternativou kuřáků


Kategorie: Kouření Aktuality 
12.prosinec 2019

Nejprve je třeba říci, že kouření klasických cigaret představuje vždy nejvyšší zdravotní riziko, protože jejich uživatel kromě nikotinu vstřebává tisíce dalších škodlivých látek vznikajících při hoření tabáku. Elektronické cigarety, které neobsahují tabák a nedochází v nich k žádnému hoření, jsou z tohoto pohledu poněkud méně škodlivé. Podle některých britských studií až o 95 %, což představuje pro kuřáka, který se nedokáže své závislosti na nikotinu vzdát, radikální krok ke snížení zdravotních rizik.

Vapování je také kouření, člověk s e-cigaretou však není cítit. Za rozhodující argument však lze považovat to, že zatímco dopad kouření na zdraví je prokázán, u vapování se dosud žádná větší škodlivost nepotvrdila. Elektronické cigarety, jejich používání a dopad na lidské zdraví jsou aktuální už nezvykle dlouho. Řada lidí vyměnila klasickou cigaretu za elektronickou s cílem ušetřit si zdraví, ale nevzdat se úplně kouření, jen ho změnit právě ve vapování. 

Nejškodlivější pro zdraví jsou klasické cigarety, které obsahují tabák a produkují množství škodlivin, vznikajících při jeho spalování. Alternativa v podobě nahřívaného tabáku je nejspíše méně škodlivá a patří mezi tzv. elektronické alternativy kouření. Pojem elektronická cigareta se používá pro vaporizéry, které neobsahují žádný tabák. Kuřák při jejich užívání vstřebává nikotin vdechováním aerosolu, jež vzniká při zahřívání směsi čistého nikotinu a propylenglykolu s určitou příchutí. Další alternativou jsou například beztabákové nikotinové polštářky typu snus, které jsou rozšířené zejména ve Skandinávii, kde se značnou měrou podílely na snížení chorob souvisejících s kouřením.

Alarmující případy záhadné plicní choroby, která se vyskytla u mnoha lidí v USA podle poslední zpráv lékařů již není tak záhadná. Ukázalo se, že choroba souvisí mimo jiné se zahříváním vitaminu E rozpustného v tucích, který se přidává do směsí, ze kterých uživatelé vstřebávají THC, tedy látku obsaženou v marihuaně. Vitamin E není součástí u nás dostupných náplní do vaporizérů s nikotinovou náplní (náplně nejsou na tukové, ale na vodní bázi). V USA se navíc jednalo o problém neoficiálního trhu s náplněmi do elektronických cigaret. V Evropské unii jsou pro certifikaci a schválení obsahu nikotinových náplní do e-cigaret velmi přísné předpisy. Pokud si kuřák zakoupí náplň do elektronické cigarety v oficiální distribuci, nemá se v této souvislosti čeho obávat. Důkazem mimo jiné je, že zmiňovaná choroba se v Evropě nevyskytuje.

Vaporizéry fungují na principu zahřívání nikotinové náplně s propylenglykolem, který je látkou běžně používanou v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Zahříváním vzniká aerosol, jehož inhalováním kuřák vstřebává nikotin méně škodlivou formou než v případě klasického kouření nebo nahřívaného tabáku.Vaporizéry se dělí na klasické elektronické cigarety s takzvaným otevřeným systémem, jak je na trhu známe už asi 13 let, a na elektronické cigarety s uzavřeným systémem. V případě otevřeného systému si uživatel sám míchá svoji náplň do e-cigarety.

V současné době se na trhu objevují vaporizéry s uzavřeným systémem. Ty fungují na principu předpřipravených jednorázových náplní. Kromě snazší manipulace jsou předem naplněné pody pro zákazníky zárukou, že obsah náplně je vždy definovaný s takřka farmaceutickou přesností, a tedy více bezpečný.

Vapování je podle některých údajů o 95 % méně zdravotně škodlivé než kouření klasických cigaret. Pro ty, kteří nedokážou se svojí závislostí na nikotinu zcela skoncovat nebo preferují postupnou cestu, jsou vaporizéry reálnou alternativou. Studie rovněž uvádí, že tzv. sekundární vapování není pro okolí na rozdíl od pasivního kouření škodlivé.

Podle doporučení MUDr. Marka Dvořáka z Hradce Králové nejlepší prevencí je s kouřením vůbec nezačínat. Ale pokud kuřák už chce přestat kouřit, ať zapojí do svého úsilí celou rodinu i nejbližší okolí, aby ho podporovali. Důležité je vyhledat odbornou pomoc! Při redukci kouření a snížení dopadu na okolí, lze použít dostupné alternativy – například nikotinové žvýkačky či náplasti.

Závěrem: 24 odborných lékařských společností se shoduje na tom, že náhradní nikotinová terapie je uznávanou a funkční metodou při odvykání kouření. Kuřáci cigaret, kteří chtějí zachovat své „cigaretové rituály” mohou rovněž  přejít na alternativu – vapování, které je podle některých zdrojů méně zdravotně škodlivé než klasické kouření. Dle TZ

www.mlsgroup.com

 

Autor: MUDr. Olga Wildová