Medicína

Nové trendy v medicíně 21. století


Kategorie: Aktuality 
04.prosinec 2019

V Service Training Center Kosmonosy se koncem listopadu 2019 uskutečnila celodenní odborná akce  - Klaudiánův den - s přehledem současnosti, o budoucích trendech a plánech multioborových setkávání. Účastnili se lékaři, sestry i spolupracující odborníci. Jméno převzala od názvu Klaudiánovy nemocnice a jeho renezanční osobnosti - Mikuláše Klaudiána (Claudianus – Kulhavý) uznávaného vědce své doby, lékaře, kartografa, člena Jednoty bratrské, z přelomu a začátku 16. století – autora první tištěné mapy Čech.

Celodenní odborný program byl výborně realizován MUDr. Martinem Polákem, primářem Interního oddělení Oblastní nemocnice v Mladé Boleslavi. Pozváním předních českých odborníků byl především edukativní. Podporu poskytla Škoda Auto a vystavující sponzoři. Nové trendy ve formě Power Pointu budou připraveny organizátorem a volně dostupné na webových stránkách Oblastní nemocnice, kde již nyní je fotodokumentace.

V úvodu byly slavnostně oceněny zásluhy za celoživotní odbornou práci a přínos pro pacienty dvěma zdravotníkům Klaudiánovy nemocnice: emeritnímu primáři ARO MUDr. Ivanu Heroldovi, CSc., a emeritní v.s. Dagmar Hamáčkové, vrchní sestře GPO. Odborný program zahrnoval soudobé i nové výzvy, medicínské možnosti i ekonomické problémy v řadě klinických oborů i v etické, medicínskoprávní a legislativní oblasti.

Klaudiánovu slavnostní přednášku „Minulost, současnost a budoucnost medicíny“ poutavě a velmi lidsky přednesl profesor MUDr. Pavel Pafko, DrSc., emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol, Praha. Další přehled i zvolené názvy vypovídají o šíři záběru i o nutnosti, jak nové výzvy připravit, obhajovat, předložit společnosti a realizovat.

-Emergency – vstupní brána pacienta do nemocnice: emeritní prim. MUDr. Jiří Zika, OUPD FN Motol, Praha
-Etická dilemata intenzivní medicíny ve 21. století: doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., KARIM 2. LF UK a FN Motol, Etická komise ČLK, Praha
-Chronické srdeční selhání: Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D., II. interní klinika VFN, Praha
-Nové trendy v arytmologii: Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., Kardiologické odd. NNH, Praha
-Nové trendy v kardiochirurgii: prim. MUDr. Ivo Skalský ,Ph.D., MBA, Kardiocentrum NNH a Kardiochirurgické odd. NNH, Praha
-Cévní vstupy – nové trendy: Prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc., Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
-Klinická výživa a její interdisciplinární úloha: doc. MUDr. Pavel Těšínský, MJIP II. interní kliniky FNKV, Praha
-Novinky v terapii CHOPN ve 21. století: Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., Pneumologická klinika  1. LF UK a TN Praha
-Nové trendy v diabetologii: Prim. MUDr. Radomíra Kožňáková, CSc., Centrum diabetologie IKEM,  Praha
-Specifika intenzivní péče u nemocných s hematoonkologickou chorobou: MUDr. Eva Konířová, prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., E.D.I.C., KARIM 1. LF UK a VFN, Praha
-Legislativní úskalí v práci zdravotníků: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., IPVZ Praha

Každý zájemce si v programu a na webu v jednotlivých sděleních najde novinky, ale rovněž své místo i začlenění do budoucích multioborových týmů. Závěrem lze konstatovat, že se výborně zdařila akce s rozhledem a pohledem do budoucnosti, která nás čeká …. A s výhledem pokračování v roce 2020!

Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

 

 

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová