Medicína

Modernizace pro výuku dětských pacientů ve FN Bulovka


Kategorie: Aktuality 
02.prosinec 2019

Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce vznikla již před 68 lety.  Jen ve školním roce 2018/2019 prošlo rukama nemocničních učitelů celkem 1 646 dětí. Díky spolufinancování z Evropských strukturálních a investičních fondů teď dětští pacienti na Ortopedické klinice, Pediatrickém oddělení a na Dětské chirurgii mohou užívat tři nově zrekonstruované učební koutky s moderním vybavením, v hodnotě 950.000 Kč.

 

V uplynulém školním roce bylo v Nemocnici Na Bulovce evidováno 494 dětí ve věku mateřské školy, 618 žáků navštěvovalo 1. stupeň základní školy a 510 bylo teenagerů z 2. stupně ZŠ a ze středních škol. Nemocnice se postarala také o výuku malých cizinců, kterých bylo celkem 76 – nejčastěji šlo o ukrajinské, slovenské, ruské a vietnamské děti.

Trvalou součástí vybavení na odděleních jsou počítače, notebooky a tablety s výukovými programy, ale také široké spektrum učebnic, encyklopedií, didaktických her a dalších pomůcek sloužících k výuce i zájmovému vzdělávání. Pro ležící pacienty jsou k dispozici speciální polohovací stolky a různé kompenzační pomůcky.

Vybavení školy moderními učebními pomůckami včetně digitálních technologií, které nemocnice získala od Evropské Unie (celkem 3,36 milionů korun), dává pedagogům příležitost aktuálně volit specifické metody, zadávat náročnější úkoly, respektovat vlastní postupy řešení a podporovat kreativitu. V případě potřeby lze využít také služeb školní psycholožky. Škola nevydává vysvědčení, eviduje pouze údaje o průběhu a obsahu vzdělávání, které následně využívají kmenové školy žáků.

Ve sborovně i na všech odděleních mají učitelé i žáci přístup k internetu, který je díky Operačnímu programu „Praha – pól růstu ČR“ řešen vlastní bezdrátovou sítí. Z Evropských strukturálních a investičních fondů zase byla hrazena modernizace zařízení a vybavení učebních koutků, podpora společného vzdělávání, individualizace výuky a rozvoj čtenářské nebo matematické gramotnosti, polytechnické výchovy, cizích jazyků a environmentální výchovy moderními učebními pomůckami včetně digitálních technologií. S pomocí moderních technologií mohou děti výsledky své práce prezentovat na školním Facebooku nebo na nástěnkách, případně je elektronicky odeslat rodičům nebo do své domovské školy.  

Součástí školního vzdělávání v Nemocnici Na Bulovce je také výuka cizích jazyků, v návaznosti na tom, jaké jazyky se děti učí ve své kmenové škole. Ve školním roce 2018/2019 nemocnice zajišťovala základní výuku angličtiny a němčiny, doplněnou o volitelnou francouzštinu a ruštinu. Pro malé pacienty ze zahraničí (a nejen pro ně) pak pedagog plánuje výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb dětí různých kultur, etnik a sociálního prostředí. Dle TZ

www,bulovka.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová