Medicína

Pojišťovna RBP vrací klientům téměř 14,5 milionů


Kategorie: Aktuality 
05.prosinec 2019

Zdravotní pojišťovna RBP provedla vyhodnocení překročení ochranného limitu na započitatelné doplatky za léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely svým pojištěnců za prvních devět měsíců roku 2019. Vrátí svým pojištěncům za devět měsíců letošního roku z doplatků na léky bezmála 14,5 milionů korun, vyplacená částka oproti stejnému období roku 2018 vzrostla o 25 %.

Celkově se jedná o více než 15 700 klientů, což ve srovnání se stejným obdobím loňského roku představuje nárůst o 16 %. Nejvíce peněz zpět obdrží senioři ve věku 70 let a více. RBP jim vrátí přes 11,2 milionu korun. V pořadí druhou byla skupina pojištěnců ve věku od 65 do 69 let s přeplatkem za léky ve výši 2,4 miliony korun. Po ní následuje věková kategorie klientů od 19 do 64 let. Poslední sledovanou skupinou pak jsou děti a mládež do 18 let.

Zdravotní pojišťovna je ze zákona povinna sledovat celkovou výši započitatelných doplatků za léky uhrazených pojištěncem. Ve čtvrtletních intervalech vyhodnocuje, zda u pojištěnce došlo k překročení limitu a zda má nárok na úhradu přeplatku. RBP konkrétně zasílá svým klientům dopis s informací o výši přeplatku za dané čtvrtletí v případě vzniku nároku automaticky. Částku, která přesáhla stanovený limit, je pak povinna pojištěnci vrátit nejpozději do 60 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl stanovený limit překročen.

Za celý loňský rok 2018 dostalo zpět přeplatky za léky více než 19 tisíc pojištěnců RBP v celkové výši přesahující 19 milionů korun. Dle TZ

www.rbp213.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová