Medicína

Nedodržení vzdálenosti - příčina dopravních nehod


Kategorie: Aktuality 
06.prosinec 2019

Dodržování bezpečné vzdálenosti vozidel patří mezi základní pravidla silničního provozu. Zákon ale přesně neurčuje hranici, která by měla být bezpečná. Vzhledem k měnící se rychlosti odborníci doporučují alespoň dvouvteřinový odstup. Na ohrožení účastníků silničního provozu kvůli nedodržování bezpečné vzdálenosti upozorňuje kampaň Ty to zvládneš, kterou realizuje Asociace Záchranný kruh.

Nedodržení bezpečné vzdálenosti je čtvrtým nejčastějším důvodem nehod zaviněných řidiči. „Řidiči často věří, že mají přehled i o situaci před vozidlem, na které se bez zlého úmyslu nalepí. Chtějí předjíždět, tak se přece musí co nejlépe připravit. Ale opatrné přibrzdění do zatáčky, srna přebíhající silnici či jiná ze stovek možných příčin mohou vést k tomu, že vůz před vámi udělá něco nečekaného a vy nebudete mít čas reagovat,“ upozorňuje Lukáš Hutta, výkonný manažer Asociace Záchranný kruh.

Bezpečná vzdálenost se mění s rychlostí. Proto nelze jednoznačně říci, jakou vzdálenost v metrech by měl řidič od nejbližšího vozidla dodržovat. Například při devadesátikilometrové rychlosti ujede řidič minimálně dvacet pět metrů, než vůbec sešlápne brzdový pedál. Ve vyšší rychlosti, ale také například v dešti či mlze, se tato vzdálenost nebezpečně prodlužuje.

Za doporučený bezpečný odstup je považována vzdálenost odpovídající dvěma vteřinám jízdy. „Dvouvteřinový odstup vám dává vteřinu na reakci a vteřinu na korekci rychlosti. Stačí ale okamžik nepozornosti, horší brzdy či pneumatiky a i dvě vteřiny vám budou málo,“ apeluje na řidiče Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

Pavel Žíha, vedoucí odboru služby dopravní policie z krajského ředitelství policie Karlovarského kraje k tomu dodává: „Minimální bezpečná vzdálenost odpovídá zhruba polovině údaje na rychloměru. Dvacet pět metrů ve městě, šedesát pět na dálnici. Ale to je jen nutné minimum. Řidič by měl ale v první řadě pamatovat na to, že ani nadprůměrně rychlé reakce navíc nemusí pomoci, když má brzdící vozidlo těsně před vámi lepší brzdy a pneumatiky.“

Následky nedodržení bezpečné vzdálenosti bývají často fatální. „Nedodržení vzdálenosti v řadě případů vede někdy jen k lehkým nehodám. Avšak je mnoho velmi vážných nehod, kdy řidič nestihne zareagovat na brzdění kamionu, či jiného velkého vozidla a skončí těžce zraněný v jeho zadní části. Každý řidič by měl myslet na to, že neví, co se děje ve vozidle před ním, a že toto vozidlo může kdykoliv prudce zabrzdit. Dodržení bezpečné vzdálenosti je tedy nutností, aby řidič dojel bezpečně do cíle,“ říká Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh, která sdružuje záchranářské subjekty a další instituce, s nimiž vyvíjí a realizuje projekty týkající se informování, vzdělávání a prevence v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí.

Kampaň představuje inovativní instruktážně analytická videa vycházející z reálných dopravních nehod. V projektu je představeno divákům unikátní spojení reálných záběrů složek IZS ze zásahů společně s analýzou nehod a preventivně emotivním sdělením z úst záchranářů. Díky analytické části a výpovědím záchranářů zasahujících na místě události se divák seznamuje jak s průběhem zásahu, tak hlavně s důvody vzniku nehody a zejména pak se specifikací chyb. Cílem kampaně je, aby si divák uvědomil rizika a hlavně, aby se tímto projektem snížil počet dopravních nehod na minimum.

Kampaň „Ty to zvládneš – setkání s realitou“ je financována z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, který je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně spravován Českou kanceláří pojistitelů, profesní organizací pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Dle TZ

www.realita.tytozvladnes.cz

www.fondzabranyskod.cz.

www.lesensky.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová