Medicína

Pozor na tzv. kompatibilní tonery


Kategorie: Aktuality 
29.listopad 2019

Každý rok se v českých domácnostech a firmách spotřebují miliony tonerových kazet do laserových tiskáren. Především kvůli nízké ceně dávají lidé přednost takzvaným kompatibilním tonerům do laserových tiskáren od neznámých výrobců. Tyto tonery nejenže nedosahují kvalit tonerů originálních, ale navíc mohou obsahovat nebezpečné látky včetně karcinogenů styrenu, benzenu či dioxinu DekaBDE. Na rozdíl od originálních nebo renovovaných tonerových tiskových kazet kompatibilní nelze renovovat ani jinak ekologicky zpracovat, a tak končí přímo ve spalovnách nebo ještě hůře v rozporu s platnou legislativou na skládkách komunálního odpadu, čímž poškozují přímo životní prostředí.

Originální tonerová kazeta do laserové tiskárny stojí i kolem tisícovky či více, kompatibilní lze nakoupit za pár stovek korun. Neznačkové tonery, většinou původem z Číny, se podílejí na prodejích na českém trhu až 65 procenty. Společně s nimi jsou však lidé zdravotně ohrožení.

Černý toner obsahuje prášek, který je nejčastěji složen z uhlíku, zmagnetizovaných oxidů kovů a různých druhů barvicích přísad. V průběhu tisku se mikroskopické částečky toneru uvolňují do okolí a dochází k jejich vdechování. Pokud nemají být uživatelé tiskáren v průběhu tisku vystavováni zvýšeným zdravotním rizikům, musí tonerový prášek splňovat přísné limity obsahu rizikových látek. Řady testů potvrzují, že podstatná část tonerů dovážených do České republiky tyto limity mnohonásobně překračuje. Zatímco originální a renovované tonerové kazety podstupují přísné testy, které kontrolují bezpečnostní limit těchto látek, levné kompatibilní tonery takto zabezpečeny nebývají.

„Podle testů provedených Fraunhoferovým institutem tonerové kazety běžně dovážené do Evropy z Číny uvolňují při tisku do svého okolí až o 53 procent více styrenu než povoluje bezpečnostní limit. Styren je přitom řazen mezi karcinogeny a zvyšuje riziko výskytu leukémie, může poškodit zrak a na lidský organismus má dráždivé a narkotické účinky,“ vysvětluje Ondřej Bálek z Asociace renovátorů tonerů s dovětkem, že plastová těla čínských tonerů mohou obsahovat i vysoké koncentrace toxického zpomalovače hoření dekabromdifenyl etheru (DekaBDE), jehož použití je v Evropě zakázáno.

Originální tonery lze recyklovat, případně renovovat, nakládání s vysloužilými tonery je obecně problematika složitá. Ne vždy jsou označovány jako odpad, mohou se totiž rovněž sbírat v režimu zpětného odběru. „Tonerové kazety, které v sobě mají elektrické části nebo čipy, jsou kategorizovány jako elektrozařízení, tudíž se s nimi nakládá jako s elektroodpadem,“ vysvětluje generální ředitel společností REMA, které v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií a akumulátorů a solárních panelů. Originální tonery získané v rámci zpětného odběru lze většinou využít, což však neplatí o  kompatibilních. Renovované tonery jsou plně srovnatelné s novými. Typický renovovaný toner ušetří 637 gramů plastového odpadu, 956 gramů emisí CO2 a primární přírodní zdroje pro výrobu plastových částí. Nadto jsou během procesu renovace vytříděny další suroviny, jako je měď či hliník, které jsou samostatně separovány a předávány k dalšímu využití.

Kompatibilní tonery nelze renovovat, ani recyklovat, míří tedy rovnou do spaloven či v rozporu s platnou legislativou na skládky. Kromě významné hrozby pro životní prostředí představuje nakládání s použitými kompatibilními tonery i ekonomickou zátěž.

Spalování tonerů s DekaBDE zamořuje přírodu nebezpečnými dioxiny. Během spalovacího procesu se mění chemické složení a toxicita spalovaného odpadu a vznikají látky nové. Například spalováním kazet s obsahem bromovaných zpomalovačů hoření se mohou tvořit bromované dioxiny, jejichž dlouhodobé působení poškozuje u zvířat i lidí imunitní a nervový systém, vede ke změnám endokrinního systému a ovlivňuje reprodukční funkce. Mimo jiné je rovněž toxický pro vodní organismy. Toxické látky vznikající spalováním odpadů by měly zachycovat speciální filtry, zůstává však otázkou, na kolik je tato filtrace účinná a kde vlastně končí popílek z čištění spalin.

Vážné problematice nebezpečných tonerů se však naštěstí v posledních měsících dostalo zvýšené pozornosti. Díky vládnímu nařízení získala od 22. července 2019 Česká obchodní inspekce pravomoc tonerové kazety do laserových tiskáren kontrolovat. Dle TZ

www.lesensky.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová