Medicína

Lékaři sobě - přispějte i vy na Dům lékařů


Kategorie: Aktuality 
08.listopad 2019
Prokažme, že soudržnost lékařského stavu přece jen existuje a
pokusme se společně vzkřísit prvorepublikového ducha nezištného
mecenášství, které vždy lékaře zdobilo. Vždyť i dnes je mezi
lékaři celá řada úspěšných a bohatých kolegů, kteří by si
zaplacení daru na vybudování Domu lékařů mohli dovolit.

Projekt „Dům lékařů“ podpořilo celkem 33 okresních sdružení
komory půjčkami v celkové výši 14 265 000,- Kč a celkem 17 okresních
sdružení ČLK dary v celkové výši 772 300,- Kč. Dále pak přispěla
místní organizace LOK-SČL Praha 4 darem ve výši 100 000,- Kč.
Nejcennější jsou však dary, které posílají na vybudování Domu
lékařů jednotliví lékaři. Do 30. 9. 2019 přispělo zatím celkem 32
členů komory finanční částkou v celkové výši 202 670,- Kč.

Představenstvo ČLK všem dárcům děkuje a vyzývá také ostatní
lékaře, kteří mají zájem a mohou si to dovolit, aby zvážili
možnost poskytnutí daru České lékařské komoře na vybudování Domu
lékařů.

Dar je možno odeslat na účet České lékařské komory:
46938811/0100 pod variabilním symbolem: evidenční číslo lékaře.
Popis pro platbu „Dům lékařů“. K poskytnutí daru není třeba
podepisovat smlouvu. Nicméně pro zájemce je vzor smlouvy dostupný na
webových stránkách ČLK.

https://www.lkcr.cz/aktuality-322.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_99911

Na webových stránkách naleznete též seznam dosavadních dárců.
Staňte se i vy jedním z nich.

S kolegiálním pozdravem

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

Autor: MUDr. Olga Wildová