Hubnutí - obezita

Dětská obezita


Kategorie: Aktuality Doporučený pohyb pro děti Výživa a strava dětí Nadváha a obezita 
25.říjen 2019

V současnosti má zhruba každé čtvrté dítě v Česku nadváhu a každé desáté už je obézní. Navíc dětí, které bojují s hmotností neustále přibývá. Pomoci se jim snaží i dětská lázeňská léčebna Mánes v Karlových Varech, která je součástí Nemocnice Na Bulovce. Za dětskou obezitu může nejen nezdravý životní styl, ale i genetická zátěž. Statistiky jsou alarmující. Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) má více než 27 % dětí v České republice nadváhu a téměř 10 % dětí je obézních. Pro srovnání, v roce 1994 registrovali praktičtí lékaři ve svých ordinacích pouze 3,7 % obézních dětí, takže za poslední čtvrtstoletí se počet dětí bojujících s obezitou prakticky ztrojnásobil. Problematice byla věnována TK ve FN Bulovka v Praze počátkem října 2019.

V historii lidstva není obezita zcela novým fenoménem, ovšem situaci posledních desetiletí již lze označit za epidemii. Ovlivňuje ji dědičnost, kombinace vrozených předpokladů a tzv. obezitogenní prostředí. Svůj díl odpovědnosti má i stát – politikou, reklamou i potravinářský průmysl. Ve většině případů je však primární důvod vzniku nadváhy a obezity prostý - energetický příjem převyšuje energetický výdej. Zásadní jsou špatné stravovací návyky a nedostatek pohybu dítěte. Nejdůležitějším preventivním opatřením je pravidelná pohybová aktivita, stačí chůze. „Dítě si musí vybrat aktivitu, která ho bude bavit a nikoli stresovat. V případě, že to situace rodiny umožňuje, je výhodou pořídit dítěti psa, který ho nutí chodit na pravidelné procházky a má i příznivý vliv na psychiku,“ upozorňuje MUDr. Dagmar Slavíčková, z Pediatrického oddělení Nemocnice Na Bulovce v Praze..

Sledování hmotnosti dítěte a základní intervence v případě nadváhy je v kompetenci dětského lékaře jako součást pravidelných preventivních prohlídek. Pokud se nejedná o vzácnou monogenní obezitu, při které jsou děti velmi obézní od raného věku, je poměrně velká šance na úspěšnou léčbu. Zcela zásadní však je spolupráce rodiny dítěte. Větší úspěch má intervence u dětí předškolního věku. Důležité je upravit životní styl celé rodiny a mít nad stravovacími návyky dítěte téměř plnou kontrolu. Úspěšnost individuálních intervenčních programů s věkem klesá.

Dětská lázeňská léčebna Mánes v Karlových Varech, založena roku 1950 profesorem Švejcarem byla původně určena pro děti s podvýživou. Dnes se většina dětských pacientů zde léčí s obezitou. Během měsíčního pobytu by se děti měly naučit správné životosprávě. Kromě hodin cvičení s fyzioterapeutkou a balneologických procedur má nezastupitelnou úlohu nutriční terapeutka, která s dětmi připravuje zdravá jídla. Spolupráce rodiny po jejich návratu domů je ovšem vždy na prvním místě a určitou zárukou úspěchu.

Proti dětské obezitě je nutný pohyb každý den. Nejpřirozenější základ by měla tvořit chůze a aspoň jeden sportovní kroužek. Také hra je pohyb. Zvlášť u menších dětí je nutno využít každou příležitost. Spánek je velmi důležitá součást diety. Odpočaté tělo nepotřebuje doplňovat cukry.  Žádné zaručené diety. Nutno však dítě sledovat, aby nespadlo do extrému (bulimie nebo anorexie.) Je dobře dodržovat systém tří hlavních jídel a dvou svačin, volit správnou velikost porcí. Pestrý jídelníček, neodbývat dítě rohlíkem. Rozlišit, které potraviny a nápoje škodí a co si za kapesné nekupovat.  Sladké limonády, šťávy, kupované džusy, ale i ochucené vody vyměnit za čistou vodu s ovocem, zředěnou čerstvě vymačkanou šťávu nebo slabý čaj. Upozornit příbuzné a známé, aby dětem nedávali sladkosti a nelákali je na zmrzlinu ani do pizzerie. Dobré je jíst totéž co děti, snídat společně, choďit spolu pěšky a dodržovat stejná pravidla. Při každém dílčím úspěchu je nutná pochvala dítěte!

U dospělých se pro orientační hodnocení stupně tělesné hmotnosti běžně používá BMI (Body Mass Index se získá vydělením hmotnosti v kilogramech druhou mocninou výšky v metrech), u dětí a adolescentů je nutné zohlednit také věk a pohlaví. Pro posouzení dětské obezity lékaři používají takzvané percentilové grafy, které lze laicky označit za speciální BMI pro děti. Podle SZÚ je kritériem dětské obezity v České republice 97. percentil BMI, nadváha u dětí má hranici 90. percentilu, ale již dosažení 85. percentilu by mělo být signálem k zahájení prevence. Základní představu o hmotnostní situaci dětí mohou rodiče získat z kalkulaček dětského BMI na internetu. Příklad: hmotnost desetiletého chlapce s výškou 150 centimetrů by se měla ideálně pohybovat v rozmezí 33–43 kilogramů. Od 44 kg má nadváhu, nad 50 kg je obézní.

Rizika spojená s dětskou obezitou jsou velmi závažná a dlouhodobá, obvykle přetrvávají do dospělosti a negativně ovlivňují celý lidský život. Jde především o přidružené nemoci, jako jsou vysoký krevní tlak, poruchy metabolismu, diabetes, kardiovaskulární onemocnění a poškození pohybového aparátu. Nadváha a obezita se však silně podepisuje také na psychickém stavu dítěte.

Léčba obezity v dětském věku musí vycházet z celkové a vědomě kontrolované změny životního stylu. U dětí není vhodné aplikovat léčbu medikamenty nebo chirurgické zákroky. V dětské obezitologii není doporučována ani výrazná redukční dieta, protože jednostranná úprava stravy neprospívá organismu, který se vyvíjí. Úbytek hmotnosti při léčbě nadváhy a obezity u dětí by neměl přesáhnout jeden kilogram za měsíc. Velmi důležitá je role psychologa, případně pomoc nutričních a dalších odborníků, vhodným startem léčby jsou specializované lázeňské pobyty pro děti.

Dle TZ

www.bulovka.cz

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová