Medicína

Studie INBUILD® splnila primární cíl


Kategorie: Aktuality 
07.říjen 2019

Podle údajů, které zveřejnil New England Journal of Medicine, a které byly prezentovány na kongresu ERS v Madridu, Španělsko, studie splnila primární cíl a prokázala účinnost a bezpečnost nintedanibuu pacientů s řadou progredujících fibrotizujících intersticiálních plicních procesů (idiopatická plicní fibróza nebyla součástí studie). Onemocnění zahrnovala chronickou hypersenzitivní pneumonitidu, autoimunitní IPP, jako je revmatoidní artritida s IPP, systémová sklerodermie s IPP(SSc-ILD), smíšené onemocněnípojivové tkáně s IPP, sarkoidóza a idiopatické formy intersticiálnípneumonie,tj. nespecifická intersticiální pneumonie a neklasifikovaná idiopatická intersticiální pneumonie.

Nintedanib významně zpomalil míru progrese intersticiálního plicního procesu bez ohledu na obraz fibrotických změn zjištěných při snímkování plic (HRCT). Přípravek v současnosti nemá v České republice schválenou indikaci pro léčbu progredujících fibrotizujících intersticiálních plicních procesů.

Výsledky této vůbec první klinické studie s pacienty s různými formami progredujících fibrotizujících IPP jsou podkladem žádosti o registraci nedávno podané u FDA a EMA.

 Dle TZ

www.amic.cz

www.boehringer-ingelheim.com

Autor: MUDr. Olga Wildová