Medicína

Od piva k elektrochemii aneb chemie pro život


Kategorie: Aktuality 
10.září 2019

Ve dnech 27. – 29. srpna 2019 proběhla v pořadí již 33. letní škola pro pedagogy a studenty středních škol, kterou pravidelně pořádá Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT Praha). Letošní ročník zaujal svým zaměřením. Pod tradičním názvem „Chemie pro život“ se ukrýval nápaditý program ze kterého se přítomní  mimo jiné dozvěděli, jak se falšují potraviny nebo jak stanovit koncentraci léku pomocí mobilního telefonu.

Při setkání předních odborníků z VŠCHT se středoškolskými pedagogy i jejich nadanými žáky dochází k vzájemné inspiraci. Přednášky se zaměřují především na nové trendy a poznatky z různých oblastí chemie, které se běžně v průběhu standardní středoškolské výuky neprobírají. Učitelé tak mohou zatraktivnit svou výuku a motivovat žáky ke studiu chemie, studenti měli možnost vyřešit pestrou nabídku laboratorních úloh v moderně vybavených laboratořích VŠCHT.

Cílem programu Letní školy chemie je především zvýšení přitažlivosti výuky chemie a rozšíření obzorů jak středoškolským kantorům, tak jejich studentům. Na akci byl také blíže představen projekt Amgen Teach, který podporuje zatraktivnění vyučování pomocí tzv. badatelsky orientované výuky.

„Badatelsky orientovaná výuka dává žákům možnost být při vlastním bádání v hodinách aktivními, tj. navrhovat postupy práce při řešení zadaného problému, realizovat je, vyhodnotit, společně diskutovat výsledky. Každý z žáků ve třídě může při skupinové práci využít svých silných stránek a tím zažívat pocit úspěchu, což je při studiu jakéhokoliv předmětu velmi důležité. Tím se zvyšuje nejenom motivace pro další činnost, ale i pro budoucí studium. Tento způsob výuky je jednou z možností, jak žákům přiblížit přírodní vědy,“ uvedl za organizátory akce RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D., ambasador projektu Amgen Teach pro Českou republiku.

VŠCHT se každoročně snaží zaujmout své posluchače Letní školy především novými aktuálními tématy. Letní školy chemie se letošního roku zúčastnilo 148 pedagogů. Samotní učitelé si nemohou akce tohoto typu vynachválit. Letní škola je příjemným začátkem školního roku. Kromě zajímavých přednášek a laboratorních prací umožňuje setkání učitelů chemie z celé republiky. Mnozí kantoři budou mít možnost opětovného setkání v rámci projektu Amgen Teach na Podzimní škole učitelů chemie, která se bude konat 17. – 19. října 2019 v Brně.

Dle TZ

www.amgenteach.eu

www.vscht.cz

www.amgen.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová